Free

Presenting yourself effectively / Cyflwyno eich hun yn effeithiol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Alun A0.01, LL57 2DF, GB

Bangor, LL57 2DF

Event description

Description

Mae'n fyd cystadleuol iawn ac nid yw'n hawdd dod o hyd i swydd ond gallwch wella eich siawns o gael swydd yn sylweddol trwy'r ffordd yr ydych yn eich cyflwyno eich hun ac yn hyrwyddo eich sgiliau a'ch medrau.

It’s very competitive out there and jobs are not easy to get but you can significantly improve your chances of success by the way you present yourself and promote your skills and competencies.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Alun A0.01, LL57 2DF, GB

Bangor, LL57 2DF

Save This Event

Event Saved