Free

Prezentacja Białowieża Science Initiative

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1 Ilii Miecznikowa

02-096 Warszawa

Poland

View Map

Event description
Białowieża Science Initiative Prezentacja inicjatywy, omówienie rezultatów, dyskusja z uczestnikami BSI

About this Event

Białowieska Stacja Botaniczna Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badawczy Leśnictwa, we współpracy z Europejskim Instytutem Leśnym (EFI) prezentuje kluczowe ustalenia Białowieża Science Initiative. Spotkanie odbędzie się 25 listopada w Warszawie. Po prezentacji BSI odbędzie się otwarta dyskusja nad wnioskami płynącymi z BSI oraz konfliktu w Puszczy Białowieskiej dla kwestii ochrony lasów i gospodarki leśnej w Polsce i Europie, a także na roli nauki i badań naukowych w tych kwestiach.

Puszcza Białowieska to duży kompleks leśny ceniony ze względu na jego unikalne wartości przyrodnicze i bogatą bioróżnorodność. Puszcza znana jest także ze względu na długotrwały konflikt dotyczący sposobów jej zarządzania i ochrony. Białowieża Science Initative zorganizowana przez Europejski Instytut Leśny (EFI) zgromadziła 20 naukowców reprezentujących różne punkty widzenia na kwestię konfliktu w Puszczy Białowieskiej. Zadaniem naukowców był przegląd dostępnej wiedzy naukowej dotyczącej zaistniałych kontrowersji, począwszy od ochrony przyrody, poprzez gospodarkę leśną, historię lasu, aspekty społeczno-ekonomiczne, aż do kwestii polityki leśnej i zarządzania.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada w Dużej Auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Ilii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.

Share with friends

Date and Time

Location

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1 Ilii Miecznikowa

02-096 Warszawa

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved