Pride Cymru's LGBT+ Youth Festival

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Capitol Shopping Centre

Queen St

Cardiff

CF10 2HQ

United Kingdom

View Map

Event description
A free, informal event for young LGBT+ people, their family & friends to get information, support, socialise and watch films!

About this Event

The Pride Cymru LGBT+ Youth Festival returns this year on Saturday October 12th.

A free, informal event for young LGBT+ people, their family & friends to get information & support, socialise and watch films!

Starting at 10am (doors open at 9.30am) the festival will feature information stands, talks, workshops and activities. Plus the opportunity to watch the Iris Prize Festival Youth Short films and help decide who will be the 2019 winner.

The festival will take place at The Capitol Shopping Centre, Cardiff and then continue in the afternoon at Cineworld, Cardiff for the Iris Prize Film Screening.

The event is free but we do ask where possible that people register for a ticket in advance as places are limited. Refreshments will be provided at lunchtime.

Please contact cath@pridecymru.com if you would like any further information or if you are an organisation that would like to get involved.

Dydd Sadwrn 12 Hydref yw’r dyddiad ar gyfer Gŵyl Ieuenctid LHDT+ Pride Cymru eleni.

Mae’n ddigwyddiad anffurfiol, ac am ddim i’w fynychu, sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc LHDT+ a’u teuluoedd a ffrindiau, ac yn gyfle iddynt gymdeithasu a gwylio ffilmiau!

Bydd yr ŵyl yn cychwyn am 10am (drysau’n agor am 9.30am) gyda stondinau gwybodaeth, cyflwyniadau, gweithdai a gweithgareddau. Hefyd, bydd cyfle i wylio’r ffilmiau byr o gategori ieuenctid Gŵyl Gwobr Iris, a helpu dewis enillydd 2019.

Cynhelir yr Ŵyl yng Nghanolfan Siopa Capitol, Caerdydd, gan barhau yn y prynhawn yn Cineworld, Caerdydd, ble dangosir y ffilmiau Gwobr Iris.

Nid oes tâl ar gyfer y digwyddiad ond gofynnwn i bobl gofrestru o flaen llaw oherwydd bod nifer gyfyngedig o docynnau. Darperir lluniaeth amser cinio.

Cysylltwch â cath@pridecymru.com os ydych angen gwybodaeth ychwanegol neu os ydych yn cynrychioli mudiad sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r digwyddiad.

Date and Time

Location

Capitol Shopping Centre

Queen St

Cardiff

CF10 2HQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved