Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

DescriptionAre you looking for a new challenge in Primary Care?

Or

Are you happy with where you are and looking for sessional work either in practice or working with secondary care colleagues?

If the answer is yes to any of the above, then we have an event for you!

Hywel Dda University Health Board is hosting a speed dating evening for both newly qualified (or soon to be qualified) or experienced GPs and Primary Care Professionals to meet some of the Practices across the Health Board area as well as some of the departments who are looking to recruit GPs for sessional work. This is an opportunity for you to meet prospective practices in an informal setting and for you to consider them as a future employer.

Based on the same principles as speed dating, Practices will have 10mins to pitch to you on a one to one basis on why you should apply for any of their vacancies.

This is a recruitment event with a bit of fun thrown in! All the pressure is on the practices to wow you while you relax and listen to what they have to say, whilst enjoying some light refreshments!

Come along on the 27th April 2017 in the Ivy Bush Hotel, Carmarthen to find out more about working and living in Hywel Dda as a GP.

Please feel free to drop us a line with any questions you might have on Hayley.blyth@wales.nhs.uk

----------------------------------------------------------------------------

A ydych chi'n chwilio am eich swydd gyntaf fel meddyg teulu?

Neu

A ydych chi'n chwilio am her newydd mewn Gofal Sylfaenol?

Neu

A ydych chi'n hapus ble rydych chi ac yn chwilio am waith sesiynol, a hynny naill ai mewn practis neu'n gweithio gyda chydweithwyr gofal eilaidd?

Os mai'r ateb i unrhyw un o'r uchod yw 'ydw', yna mae gennym ddigwyddiad i chi!

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal noson rhwydweithio cyflym i feddygon teulu profiadol a newydd gymhwyso (neu i’r rheiny sydd ar fin cymhwyso), er mwyn iddynt gwrdd â rhai o'r practisau yn ardal y Bwrdd Iechyd, yn ogystal â rhai o'r adrannau sy'n awyddus i recriwtio meddygon teulu ar gyfer gwaith sesiynol. Mae hwn yn gyfle i chi gwrdd â darpar bractisau mewn lleoliad anffurfiol, ac i chi eu hystyried fel darpar gyflogwr.

Yn seiliedig ar yr un egwyddorion â charu cyflym, bydd Practisau'n cael 10 munud i siarad â chi'n unigol, ac i ddweud wrthych pam y dylech wneud cais am unrhyw un o'u swyddi gwag.

Mae hwn yn ddigwyddiad recriwtio gydag ychydig o hwyl! Mae'r holl bwysau ar y practisau i greu argraff arnoch tra’ch bod yn ymlacio ac yn gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud, ac yn mwynhau lluniaeth ysgafn!

Dewch draw i Westy'r Ivy Bush, Caerfyrddin, ar 27 Ebrill 2017 i ddarganfod mwy am fyw a gweithio fel meddyg teulu yn ardal Hywel Dda.

Mae croeso i chi anfon neges e-bost at Hayley.blyth@wales.nhs.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.Share with friends

Date and Time

Location

Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved