Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
We are sorry but registration has now closed for this Live event. Take a look at our website for future live events - https://www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays/virtualopenday/Pages/live.aspx Mae'n ddrwg gennym ond mae cofrestru bellach wedi cau ar gyfer y digwyddiad byw hwn. Cymerwch olwg ar ein gwefan ar gyfer digwyddiadau byw yn y dyfodol.

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Sales Have Ended

Registrations are closed
We are sorry but registration has now closed for this Live event. Take a look at our website for future live events - https://www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays/virtualopenday/Pages/live.aspx Mae'n ddrwg gennym ond mae cofrestru bellach wedi cau ar gyfer y digwyddiad byw hwn. Cymerwch olwg ar ein gwefan ar gyfer digwyddiadau byw yn y dyfodol.
Event description
Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

About this event

Join lecturers for a brief introduction to the Primary PGCE course at our Cardiff School of Education and Social Policy, and an opportunity to ask questions about the course.

Date: Wednesday 10 November

Time: 2pm

Once registered you will be sent further details on how to access the event.

Now is the time to think of some questions you'd like to ask.

We are looking forward to seeing you soon!

Please Note - registration will close at 5pm on Tuesday 9 November

____________________________________________________________________________________________________

Ymunwch â darlithwyr ar gyfer cyflwyniad byr i gwrs TAR Cynradd yn ein Hysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, a chyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs.

Dyddiad: Dydd Mercher 10 Tachwedd

Amser: 2yp

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael rhagor o fanylion am sut i fynd i’r digwyddiad.

Nawr yw’r amser i feddwl am gwestiynnau i ofyn.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Nodwch os gwelwch yn dda - bydd cofrestru yn cau am 5yp ar ddydd Mawrth 9 Tachwedd


		Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A image

Date and time

Location

Online event

Organiser Cardiff Metropolitan University

Organiser of Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

Cardiff Metropolitan University, or ‘Cardiff Met' to those of us who work and study here, is a positive, friendly and internationally focused University with a strong reputation for our work with industry and the professions.

Our University’s purpose is to deliver high quality education, research and innovation in partnership with our students and employers. In working together, our aim is to ensure you achieve your full potential and enable you to make an outstanding graduate-level contribution to society, the economy and culture in Wales and the wider world.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd, neu ‘Met Caerdydd’ i’r rheini ohonom sy’n gweithio ac yn astudio yma, yn Brifysgol gadarnhaol a chyfeillgar sydd â ffocws rhyngwladol ac mae ganddi enw da am ei gwaith gyda diwydiant a’r proffesiynau.

Diben ein Prifysgol yw darparu addysg o ansawdd, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â’n myfyrwyr a’n cyflogwyr. Trwy gydweithio, ein nod yw sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial llawn a’ch galluogi i wneud cyfraniad rhagorol ar lefel graddedig at gymdeithas, yr economi a diwylliant yng Nghymru a’r byd tu hwnt.

Save This Event

Event Saved