Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
We are sorry but registration has now closed for this Live event. Take a look at our website for future live events - https://www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays/virtualopenday/Pages/live.aspx Mae'n ddrwg gennym ond mae cofrestru bellach wedi cau ar gyfer y digwyddiad byw hwn. Cymerwch olwg ar ein gwefan ar gyfer digwyddiadau byw yn y dyfodol.

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Sales Have Ended

Registrations are closed
We are sorry but registration has now closed for this Live event. Take a look at our website for future live events - https://www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays/virtualopenday/Pages/live.aspx Mae'n ddrwg gennym ond mae cofrestru bellach wedi cau ar gyfer y digwyddiad byw hwn. Cymerwch olwg ar ein gwefan ar gyfer digwyddiadau byw yn y dyfodol.
Event description
Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A

About this event

Join lecturers for a brief introduction to the Primary PGCE course at our Cardiff School of Education and Social Policy, and an opportunity to ask questions about the course.

Date: Wednesday 10 November

Time: 2pm

Once registered you will be sent further details on how to access the event.

Now is the time to think of some questions you'd like to ask.

We are looking forward to seeing you soon!

Please Note - registration will close at 5pm on Tuesday 9 November

____________________________________________________________________________________________________

Ymunwch â darlithwyr ar gyfer cyflwyniad byr i gwrs TAR Cynradd yn ein Hysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, a chyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs.

Dyddiad: Dydd Mercher 10 Tachwedd

Amser: 2yp

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael rhagor o fanylion am sut i fynd i’r digwyddiad.

Nawr yw’r amser i feddwl am gwestiynnau i ofyn.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Nodwch os gwelwch yn dda - bydd cofrestru yn cau am 5yp ar ddydd Mawrth 9 Tachwedd

Primary PGCE @ Cardiff Met - Introduction & Open Q&A image

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved