Free

Primary PGCE - teacher training at Bangor University / TAR Cynradd - hyffor...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun A2.01

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddi i fod yn athro neu athrawes ysgol gynradd ar ôl graddio? Dewch i ddysgu mwy am y cwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Bangor a'r sgiliau, cymwysterau a phrofiad yr ydym yn chwilio amdanynt gan ymgeiswyr.

Are you interested in training as a primary school teacher after your degree? Come and find out more about the Primary PGCE course at Bangor University and the skills, qualifications and experience we are looking for in applicants

Share with friends

Date and Time

Location

Alun A2.01

View Map

Save This Event

Event Saved