Free

Primary's -Finance Training Summer Term/Hyfforddiant Cyllid Tymor yr Haf

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Primary's • Improved understanding of Schools’ finance • Improved understanding and quality of financial management of schools

About this Event

• Overview of local government finance and Powys County Council Budget

• Overview of schools’ finance

• Governance: Financial Regulations/Procurement

• Scheme for Financing Schools

• Understanding Roles and Responsibilities

• Budget management and monitoring

• Reviewing the Forecast Financial position

• Golwg cyffredinol ar gyllid llywodraeth leol a Chyllideb Cyngor Sir Powys

• Golwg ar gyllid ysgolion

• Llywodraethu: Rheoliadau Ariannol/Caffael

• Y cynllun ar gyfer Cyllido Ysgolion

• Deall rolau a chyfrifoldebau

• Rheoli a monitro cyllidebau

• Arolygu’r sefyllfa Rhagolwg Ariannol

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved