Free

Prisio ar gyfer Elw / Pricing for Profit

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Bangor University

Wheldon TS 6

first floor, Wheldon building, Deiniol Road

Bangor

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae’r gweithdy yma’n canolbwyntio ar faes pwysig costio a phrisio. Mae’n eich helpu i ddynodi’r mathau o gostau y gallwch eu cael yn eich busnes,yn esbonio’r gwahanol ddulliau prisio ac yn rhoi arweiniad ar osod y pris ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau. Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

  • Deall y gwahanol fathau o gostau yn eich busnes
  • Gwybod sut i gostio eich cynnyrch neu wasanaeth
  • Deall y gwahanol strategaethau prisio sydd ar gael i chi
  • Gallu gosod prisiau cystadleuol a phroffidiol ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau

This workshop focuses on this important area of costing and pricing. It helps you identify the types of costs you may incur in your business, explains the different methods of pricing and gives you guidance to set the price for your products and services. By the end of this session you will:

  • Understand the different types of costs in your business
  • Know how to cost your product or service
  • Understand the different pricing strategies open to you
  • Be able to set competitive and profitable prices for your products and services
Share with friends

Date and Time

Location

Prifysgol Bangor University

Wheldon TS 6

first floor, Wheldon building, Deiniol Road

Bangor

Save This Event

Event Saved