Free

Programming Constructs (CSCU 004) / Lluniadau Rhaglennu (CSCU 004)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd

Queen's Building / Adeilad y Frenhines

The Parade / The Parade

Cardiff / Caerdydd

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Event description
Free teacher training to explore the delivery of computer science/Hyfforddiant i athrawon am ddim i archwilio'r ddarpariaeth o gyfrifiadureg

About this Event

Primary target audience: Non-specialist Computer Science teachers

Description: For a computer program to operate correctly it needs to contain a range of programming constructs. This workshop will examine a range of programming constructs in both a theoretical and practical context. During the workshop the following topics will be covered:

 • Sequences, selection and iteration
 • Subroutines
 • Rogue values
 • Variables
 • Identifiers
 • String handling
 • Mathematical operators
 • Logical operations

Intended Outcomes of the workshop:

 • Explore how computers sore and process a range of data
 • Reflect on the pedagogy for teaching of the storage and processing of data
 • Explore a range of resources which can be utilised to teach the storage and processing of data

-----------------------------------------------------------------------------

Prif gynulleidfa darged: Athrawon Cyfrifiadureg nad ydynt yn arbenigwyr

Disgrifiad: I raglen gyfrifiadurol weithredu yn iawn, mae angen iddi gynnwys ystod o luniadau rhaglennu. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio ystod o luniadau rhaglennu mewn cyd-destun damcaniaethol ac ymarferol. Yn ystod y gweithdy byddwn yn mynd i’r afael â’r pynciau hyn:

 • Dilyniannau, dethol ac iteriad
 • Isorchwylion
 • Gwerthoedd rogue
 • Newidynnau
 • Dynodwyr
 • Trin llinynnau
 • Gweithredwyr mathemategol
 • Gweithrediadau rhesymegol

Canlyniadau bwriadedig y gweithdy:

 • Archwilio sut mae cyfrifiaduron yn storio ac yn prosesu amrywiaeth o ddata
 • Adlewyrchu ar yr addysgeg ar gyfer addysgu am storio a phrosesu ddata
 • Archwilio amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio i addysgu am storio a phrosesu ddata
Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd

Queen's Building / Adeilad y Frenhines

The Parade / The Parade

Cardiff / Caerdydd

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved