£10 – £15

Project Management for Fundraisers | Gwaith Rheoli Prosiect ar gyfer pobl s...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of Fundraising Cymru

First Floor

21 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9HA

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

This session will provide fundraisers with a key overview of a project's life-cycle, from initial conception through to monitoring and evaluation. It will give attendees advice on which skills are useful when involved in project management, and when a fundraiser's input is valuable. Attendees are welcome to come with any questions about current project's they are working on, as there will be time to troubleshoot any issues.

OWEN THOMAS

Owen Thomas is an experienced professional fundraiser and project manager, with well developed skills and experience in raising income and managing diverse tasks. Growing up in rural west Wales, Owen is a fluent welsh speaker with a passion for his country and its history. After graduating from Reading University with a degree in Environmental Science in 2005, he had a varied career before gaining a fundraising role with the RSPB in Cardiff. He now has 10 years experience of working in the third sector, having managed diverse areas of fundraising including charitable trusts, grants, corporates and European Union funding. He is passionate about environmental causes and issues, and currently is Trusts and Grants Manager for Whale and Dolphin Conservation.

9.30am Refreshments 10am start.

Bydd y sesiwn hon yn rhoi golwg cyffredinol ar gylch bywyd prosiect i bobl sy’n codi arian, o’r syniad gwreiddiol drwy’r prosesau monitro a gwerthuso. Bydd yn rhoi cyngor i’r bobl sy’n bresennol ar ba sgiliau sy’n ddefnyddiol pan fyddwch yn gwneud gwaith rheoli prosiect, a phryd y bydd cyfraniad codwr arian yn werthfawr. Mae croeso i’r bobl sy’n bresennol holi unrhyw gwestiynau am y prosiectau y maent yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, gan y bydd amser i drafod unrhyw broblemau.

OWEN THOMAS

Mae Owen Thomas yn godwr arian proffesiynol profiadol ac yn rheolwr prosiect sydd â sgiliau datblygedig a phrofiad o godi incwm a rheoli tasgau amrywiol. Cafodd Owen ei fagu yng nghefn gwlad gorllewin Cymru ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn angerddol dros ei wlad a’i hanes. Ar ôl graddio o Brifysgol Reading â gradd mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol yn 2005, bu ganddo yrfa amrywiol cyn cael swydd codi arian gyda’r RSPB yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae ganddo 10 mlynedd o brofiad o weithio yn y trydydd sector, ar ôl rheoli meysydd amrywiol o godi arian gan gynnwys ymddiriedolaethau elusennol, grantiau, corfforaethau a chyllid yr Undeb Ewropeaidd. Mae Owen yn angerddol dros achosion a materion amgylcheddol, ac ar hyn o bryd fe yw Rheolwr Ymddiriedolaethau a Grantiau Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid.

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of Fundraising Cymru

First Floor

21 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9HA

United Kingdom

Save This Event

Event Saved