Projektkontorets transformation vid agil metodik

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dataföreningen

7 Fleminggatan

112 26 Kungsholmen

Sweden

View Map

Event description

Description

Projektkontorets uppgift är att säkerställa transparens och förutsägbarhet för en verksamhets alla projekt och därmed beslutsunderlag för chefer med ansvar för resursplanering och kapacitetsstyrning. När en verksamhet övergår till en agil metodik och styrning uppstår nya utmaningar när nuvarande processer inte längre är tillämpbara.

Välkommen till ett seminarium som visar hur en digitalisering löser den Gordiska knuten genom ett elegant Alexanderhugg (oblodigt). Seminariet överblickar en digitalisering av de agila tillämpningarna av Kanban, Scrum, SAFe, LeSS och Nexus i relation till resurser och strategisk planering.

Om du är medlem med kompetenspaketet Meet&Learn, ingår detta seminarium. Anmäl dig här: https://bit.ly/2ltZKxP


PRESENTATÖRER

Anna Strömberg har varit verksam som Agil Coach och Förändringsledare på flera av våra stora myndigheter och kommer att ge exempel på utmaningar i myndighetsvärlden och den kombination som krävs för att uppnå en agilitet med självstyrande team och medarbetare, full transparens och effektivitet.

Georg Silber är sedan många år nätverksledare på Dataföreningen för nätverket Governance och en mångårig veteran inom området metoder och verktyg för projektkontor, projektstyrmodeller och resursplanering. Med en bakgrund som civilingenjör och verksam som utvecklare, konsultchef och företagsledare finns det en stor erfarenhetsbank bakom lösningar för alla nivåer och roller inom en organisation.

Date and Time

Location

Dataföreningen

7 Fleminggatan

112 26 Kungsholmen

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved