Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
This event is aimed at all Providers of Support from across North Wales. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer darparwyr cymorth o ogledd Cymru.

About this Event

This event aims to introduce the North Wales Learning Disability Strategy to all providers of support across the region.

We hope to be able to engage participants to become involved in looking at the delivery of the strategy over the next 5 years. There will be a number of workshops focusing on different areas, as well as lightening presentations on best practice.

This event will also allow participants to have the opportunity to input into the LD transformation project work plan and in particular the five work package areas. It is also a chance for providers to talk about their issues or concerns in relation to each work stream and to discuss how the transformation team can help them going forward and explore opportunities to become a pilot partner and hear of the one-off funding for exploratory/alternative models of support.

The event is aimed at any person or organisation whether paid or unpaid who provides support to an individual or groups of individuals. We also welcome support workers to attend alongside people they support.

Digwyddiad Darparwyr Cymorth – dydd Llun 14 Hydref 2019

Nod y digwyddiad ydi cyflwyno Strategaeth Anabledd Dysgu Gogledd Cymru i holl ddarparwyr cymorth ar draws y rhanbarth.

Gobeithio y gallwn annog cyfranogwyr i edrych ar y broses o gyflwyno’r strategaeth dros y 5 mlynedd nesaf. Cynhelir nifer o weithdai a fydd yn canolbwyntio ar feysydd gwahanol, yn ogystal â chyflwyniadau cyflym ar arfer orau.

Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i gyfranogwyr gyfrannu at gynllun gwaith prosiect gweddnewid Anableddau Dysgu, ac yn benodol y pum maes pecyn gwaith. Mae hefyd yn gyfle i ddarparwyr siarad am faterion neu bryderon mewn cysylltiad â phob ffrwd gwaith a thrafod sut gall y tîm gweddnewid eu helpu yn y dyfodol, ac edrych ar gyfleoedd i fod yn bartner treialu a chlywed am gyllid unigryw ar gyfer dulliau archwilio/amgen o gefnogaeth.

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at unrhyw berson neu sefydliad sydd yn darparu cymorth i unigolion neu grwpiau o unigolion yn ddi-dâl neu’n derbyn cyflog. Rydym hefyd yn croesawu gweithwyr cefnogi i fynychu gyda'r bobl y maent yn eu cefnogi.

Dilynwch y ddolen yma i sicrhau eich lle yn y digwyddiad. Gofynnwn i bawb gofrestru’n unigol fel bod gennym enw ar gyfer pawb, ac y gallwn sicrhau lluniaeth priodol.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved