Free

Public Criminology Through Public Education

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
'Public Criminology Through Public Education' | 'Troseddeg Gymdeithasol drwy Addysg Gyhoeddus'

About this Event

'Public Criminology Through Public Education'

This interdisciplinary event brings together academics from Criminology, Social Science and Education to share innovation in learning and teaching. The event is supported by the British Society of Criminology Learning and Teaching Network and the Welsh Branch of the British Society of Criminology and hosted by Swansea University’s Hillary Rodham Clinton School of Law.

The event focuses on the role of Public Criminology from a Public Education viewpoint, more specifically:

• Higher Education’s role in facilitating desistance from offending.

• The potential of co-production between academics and young people engaged in education to reduce future offending

• The impact of public education programmes in bringing about change to policy and practice

The presentations will provide practical examples of teaching practice in Public Education, with speakers sharing how they have reconceptualised Public Criminology. As such, the event will appeal to those interested in the role of Criminology and its ability, through learning and teaching, to make a different to individuals and society. The event will also be of interest to those new to teaching, postgraduate research students wishing to develop their skills in this area, and those looking to develop Impact Case Studies.

Key Speakers

 • Dr Anthony Charles, Senior Lecturer in Criminology and PGT Director of Criminology, Swansea University
 • Dr Paul Hamilton, Senior Lecturer in Criminology, Nottingham Trent University
 • Mr Marc Jacobs, Senior Lecturer in Criminology, Portsmouth University
 • Ms Debbie Jones, Associate Professor of Criminology, and Director of Undergraduate Criminology, Swansea University
 • Mr Mark Jones, Director, Higher Plain Research and Education
 • Dr Anne O’Grady, Principal Lecturer in Education, Nottingham Trent University
 • Professor Tracey Sagar, Head of Criminology, Swansea University
 • Dr Kate Strudwick, Dean of Lincoln Academy of Learning and Teaching and Chair of the British Society of Criminology Learning and Teaching Network
 • Ms Kirsty Teague, Lecturer in Criminology, Nottingham Trent University
 • Dr Joey Whitfield, Senior Lecturer in Hispanic Studies, Cardiff University

Event Details

This free online event will take place Monday 29th of March 2021 @ 9.30-12.30

Please email any queries to:

Associate Professor Debbie Jones | Department of Criminology

Hillary Rodham Clinton School of Law | Swansea University

Deborah.A.Jones@Swansea.ac.uk

------------------------------------------------

'Troseddeg Gymdeithasol drwy Addysg Gyhoeddus'

Mae'r digwyddiad rhyngddisgyblaethol hwn yn dod ag academyddion o Droseddeg, Gwyddor Gymdeithasol ac Addysg ynghyd i rannu arloesi mewn dysgu ac addysgu. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Troseddeg Prydain, y Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu a Changen Cymru o Gymdeithas Troseddeg Prydain, ac fe’i cynhelir gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe.

Mae’r digwyddiad yn canolbwyntio ar rôl Troseddeg Gyhoeddus o safbwynt Addysg Gyhoeddus, ac yn fwy penodol:

• Rôl Addysg Uwch wrth hwyluso ymataliad rhag troseddu.

• Potensial cyd-gynhyrchu rhwng academyddion a phobl ifanc a addysgir i leihau’r niferoedd sy’n troseddu yn y dyfodol

• Effaith rhaglenni addysg gyhoeddus wrth newid polisïau ac arferion

Bydd y cyflwyniadau’n rhoi enghreifftiau ymarferol o arferion addysgu ym maes Addysg Gyhoeddus, a bydd siaradwyr yn rhannu sut maen nhw wedi ail-lunio Troseddeg Gyhoeddus. Felly, bydd y digwyddiad yn apelio at y rhai hynny sydd â diddordeb mewn rôl Troseddeg a’i gallu, drwy ddysgu ac addysgu, i wneud gwahaniaeth i unigolion a’r gymdeithas. Bydd y digwyddiad hefyd o ddiddordeb i’r rhai hynny sy’n newydd i faes addysgu, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy’n dymuno datblygu sgiliau yn y maes hwn, a’r rhai hynny sydd am ddatblygu Astudiaethau Achos Effaith.

Prif Siaradwyr

 • Dr Anthony Charles, Senior Lecturer in Criminology and PGT Director of Criminology, Swansea University
 • Dr Paul Hamilton, Senior Lecturer in Criminology, Nottingham Trent University
 • Mr Marc Jacobs, Senior Lecturer in Criminology, Portsmouth University
 • Ms Debbie Jones, Associate Professor of Criminology, and Director of Undergraduate Criminology, Swansea University
 • Mr Mark Jones, Director, Higher Plain Research and Education
 • Dr Anne O’Grady, Principal Lecturer in Education, Nottingham Trent University
 • Professor Tracey Sagar, Head of Criminology, Swansea University
 • Dr Kate Strudwick, Dean of Lincoln Academy of Learning and Teaching and Chair of the British Society of Criminology Learning and Teaching Network
 • Ms Kirsty Teague, Lecturer in Criminology, Nottingham Trent University
 • Dr Joey Whitfield, Senior Lecturer in Hispanic Studies, Cardiff University

Manylion y digwyddiad

Cynhelir y digwyddiad ar-lein am ddim hwn ddydd Llun 29 Mawrth 2021 rhwng 09:30 a 12:30.

E-bostiwch ymholiadau at:

Yr Athro Cysylltiol Debbie Jones | Adran Droseddeg

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton | Prifysgol Abertawe

deborah.a.jones@abertawe.ac.uk


		Public Criminology Through Public Education image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved