Free

PWYSIG – NEWID AMSER – DATHLIAD GRADDIO COAH/URGENT – CHANGE OF TIME – COA...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Y Craidd, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe/The Core, Swansea University Bay Campus

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Final Banner for Eventbrite

Derbyniad Graddio'r Gaeaf CYCAD 2018/COAH Winter Graduation Reception 2018

Dydd Llun 8 Ionawr 2018/Monday 8 January 2018

Derbyniad Graddio CYCAD/COAH Graduation Celebration (13.15 - 15.00)

PWYSIG – NEWID AMSER – DATHLIAD GRADDIO COAH

URGENT – CHANGE OF TIME – COAH GRADUATION CELEBRATION

Ymhellach i’r ohebiaeth ddiweddar gan y Swyddfa Raddio (gweler isod).

Nodwch y byddwn yn awr yn cynnal un dathliad yn unig 1.15 – 3.00 p.m.

I’r rhai sydd eisoes wedi cofrestru nodwch y bydd eich tocynnau yn parhau’n ddilys. I’r rhai ohonoch sydd heb gofrestru eto, cofrestrwch ar gyfer y dewis 1.15 – 3.00.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Further to the recent correspondence from the Graduation Office (see below).

Please note that we are now hosting just one Celebration: 1.15 – 3.00 p.m.

For those who have already registered please note that your existing tickets will be valid. For those of you yet to register please register for the 1.15 - 3.00 option.

Apologies for any inconvenience caused.

URGENT - CHANGE OF GRADUATION CONGREGATION START TIME

While Swansea University makes every effort to keep to the scheduled dates and times for the graduation congregations, please note that on this occasion it has been necessary to move your congregation from a 9.30am start time to an 11.30am start time. An amended timetable is located here: http://www.swansea.ac.uk/graduation/timetable/

The change to your congregation start time will allow additional time for you to collect your robes and have your official photographs taken, which will be available from 9.00am.

Your congregation will still take place in the Great Hall, Bay campus, and your guest ticket numbers will be confirmed shortly.

Your College reception will now take place at 1.15pm. If you have specific queries regarding your College reception, you are advised to contact your College in the first instance.

We apologise for any inconvenience that this may cause.

Kind Regards
Graduation Team
graduation@swansea.ac.uk
01792 295293 / 602703 / 602298 / 602755Annwyl {(STU_FUSD.STU&W)}

BRYS - NEWID AMSER DECHRAU'R CYNULLIAD GRADDIO

Er bod Prifysgol Abertawe'n gwneud ei gorau i gadw at y dyddiadau a'r amseroedd a drefnwyd ar gyfer y cynulliadau graddio, nodwch os gwelwch yn dda bod rhaid symud eich cynulliad o 9.30am (amser dechrau) i 11.30am (amser dechrau). Ceir amserlen ddiwygiedig yma: http://www.swansea.ac.uk//cy/y-brifysgol/graddio/amserlen/

Bydd newid amser dechrau eich cynulliad yn caniatáu mwy o amser i chi gasglu eich gwisg ac i gael tynnu llun swyddogol, fydd ar gael o 9.00am ymlaen.

Cynhelir eich cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae yn ôl y trefniant gwreiddiol, a chadarnheir rhifau tocynnau eich gwesteion yn y man.

Cynhelir derbyniad eich Coleg yn awr am 1.15pm. Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol am dderbyniad eich Coleg, fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch Coleg yn y lle cyntaf.

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod y mae hyn yn ei achosi.

Cofion cynnes
Y Tîm Graddio
graduation@swansea.ac.uk
01792 295293 / 602703 / 602298 / 602755


Mae Pennaeth y Coleg, yr Athro John Spurr, yn estyn gwahoddiad cynnes i chi ac i'ch gwesteion ddathlu'ch Graddio mewn Derbyniad i'w gynnal ar ol y seremoni raddio.

Cofrestrwch nawr i dderbyn tocynnau i chi a'ch gwesteion.


The Head of College, Professor John Spurr warmly invites you and your guests to celebrate your Graduation at a Reception following the graduation ceremony.

Register now for tickets for yourself and your guests.For information regarding the Degree Congregations and to find out about transport arrangements for you on the day, please visit

http://www.swansea.ac.uk/graduation/

Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio ac am drefniadau cludiant ar y diwrnod, ewch i

http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio/

For queries relating to the Graduation Ceremony, please contact the Graduation Office:

ceremonies@swansea.ac.uk.uk

Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn ynghylch y Seremoni Raddio, cysylltwch a'r Swyddfa Graddio

ceremonies@abertawe.ac.uk

For queries relating to the College Celebration please contact Eleanor Parker

e.s.parker@swansea.ac.uk

Os oes unrhyw gwestiwn ynghylch Dathliad y Coleg, cysylltwch ag Eleanor Parker

e.s.parker@abertawe.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Y Craidd, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe/The Core, Swansea University Bay Campus

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved