Free

Qualifications Wales Awarding Bodies' Forum 2019 / Fforwm Cymwysterau Cymru...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This year's Forum for awarding bodies recognised by Qualifications Wales will challenge and provide an opportunity to discuss and debate the biggest issues and opportunities around qualifications for awarding bodies. The Forum will provide a range of main-stage speakers and thought-provoking seminars to inform your thinking.

Registration is open and the agenda and further detail will follow shortly.


Bydd Fforwm eleni i gyrff dyfarnu cydnabyddedig i Cymwysterau Cymru, yn herio ac yn rhoi amser i drafod ac ystyried y materion a’r cyfleoedd mwyaf mewn perthynas â chymwysterau. Bydd y Fforwm yn darparu ystod o siaradwyr prif lwyfan a seminarau sy'n ysgogi'r meddwl.

Mae cofrestru ar agor a bydd yr agenda a manylion pellach yn dilyn yn fuan.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved