Qualifications Wales Awarding Body forum/Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu
Sales Ended
Qualifications Wales Awarding Body forum/Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu

Qualifications Wales Awarding Body forum/Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff D...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holiday Inn, Cardiff City Centre

Castle Street

Cardiff

CF10 1XD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Qualifications Wales Awarding Body forum

Qualifications Wales is holding a one-day open forum for Awarding Bodies, providing an opportunity for delegates to participate in thought-provoking workshops, share ideas and feedback on discussed initiatives.

The forum will be held at the Holiday Inn in Cardiff city centre on Tuesday 13 December, from 10am-4.15pm, with refreshments and lunch included.


Highlights include:

- The Vocational Qualifications strategy and sector reviews

- An update on Qualifications Wales’s Regulatory Strategy

- Regulating qualifications for a bilingual nation

- Regulation, including an approach to audit and QiW issues.


For more information, please visit the Qualifications Wales website.
Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal fforwm agored undydd ar gyfer Cyrff Dyfarnu, gan roi cyfle i gynrychiolwyr gymryd rhan mewn gweithdai sy'n procio'r meddwl, rhannu syniadau a rhoi adborth ar fentrau a drafodwyd.

Cynhelir y fforwm yn yr Holiday Inn yng nghanol dinas Caerdydd ddydd Mawrth 13 Rhagfyr, rhwng 9.30am a 4.15pm, a darperir lluniaeth a chinio.


Byddwn yn tynnu sylw at y canlynol:

- Y Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol ac adolygiadau sector

- Diweddariad ar Strategaeth Reoleiddio Cymwysterau Cymru

- Yn rheoleiddio cymwysterau ar gyfer cenedl ddwyieithog

- Rheoleiddio, gan gynnwys dull archwilio a materion Cymwysterau yng Nghymru.


I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cymwysterau Cymru.


Share with friends

Date and Time

Location

Holiday Inn, Cardiff City Centre

Castle Street

Cardiff

CF10 1XD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved