Free

Quality improvement, Innovation & Research conference Day 2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Noder: ar agor i weithwyr BIPBC yn unig | Note: open to BCUHB staff only

Cynhadledd i ddathlu a rhannu Ansawdd, Ymchwil ac Arloesedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ymunwch â ni i gyflwyno’ch gwaith, dysgu gan gydweithwyr ar draws y Bwrdd Iechyd a rhannu syniadau. Ar agor i holl staff BIPBC. Mae’r tocynnau’n rhad ac am ddim ar sail cyntaf i’r felin. Am wybodaeth bellach, ebostiwch bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk neu ewch i’n gwefan: bcuqi.cymru

A conference to celebrate and share Quality, Research & Innovation at Betsi Cadwaladr University Health Board. Join us to present your work, learn from colleagues across the health board, and share ideas. Open to all BCUHB staff. Tickets are free, on a first come, first served basis. For further information email bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk or visit our website: bcuqi.cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved