Free

Multiple Dates

Queer Tours | Teithiau LHDT+

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description
Queer Tours | Teithiau LHDT+

About this Event

Mae’r casgliad celf cenedlaethol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn un o rai gorau Ewrop, gyda pum canrif o beintiadau, lluniau, cerfluniau, arian a serameg gwych o Gymru ac o bedwar ban byd.

Yn ogystal, rydym yn gartref i un o gasgliadau celf Argraffiadol gorau Ewrop. Does dim llawer o amgueddfeydd eraill yn y byd yn cynnwys casgliadau gyda’r fath amrywiaeth a safon ar un safle.

Mewn partneriaeth a^ Pride Cymru, hoffem eich gwahodd ar Daith LHDT+ gaiff ei arwain gan wirfoddolwyr, i edrych ar ein celf trwy lens “queer”. Byddwn yn cynnig gofod diogel ichi gael sgyrsiau am amrywiaeth a chynrychiolaeth, i ddathlu ein cymuned LHDT+, ac i gydnabod bodolaeth a chyfraniad unigolion LHDT+ trwy hanes.

__________________________________________________________

The national art collection at National Museum Cardiff is one of Europe’s finest with five hundred years of magnificent paintings, drawings, sculpture, silver and ceramics from Wales and across the world.

Additionally we hold one of Europe’s best collections of Impressionist art. Few museums in the world contain on a single site collections of such variety and depth.

In partnership with Pride Cymru, we would like to invite you on a volunteer-led LGBTQ+ Tour, to look at our art through a “queer” lens. We will offer a safe space for you to have conversations about diversity and representation, to celebrate our LGBTQ+ community, and acknowledge the existence and contribution of LGBTQ+ individuals throughout history.

Share with friends

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved