Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

High St

Caerleon

NP18 1DY

United Kingdom

View Map

Event description
Creu cerdd gyfoes ar ffurf rap, bît-bocsio a'r gair llafar fel ymateb i ddiwylliant lleol – gyda Rufus Mufasa, Beat Technique a Mr Phormula.

About this Event

Disgwyliwch yr annisgwyl ar y cwrs ymarferol hwn i athrawon ac addysgwyr, sy'n dwyn ynghyd celfyddydau hanesyddol a chyfoes. Cyflwynir y cwrs hwn dan arweiniad tri cherddor Cymreig llwyddiannus, Rufus Mufasa, Beat Technique a Mr Phormula. Bydd cyfranogwyr y cwrs hwn yn cael profiad o broses gerddoriaeth broffesiynol y tri artist hyn, yn cael dysgu am y pethau sy'n dylanwadu ar eu harfer greadigol a chlywed am artistiaid yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol sy'n gweithio yn y ffurfiau celfyddydol hynod boblogaidd hyn.

Yna byddwch yn archwilio'r orielau yn yr Amgueddfa Lleng Rufeinig i ddod o hyd i ysbrydoliaeth i greu eich gwaith eich hun. Wedi'i anelu at Gamau Allweddol 2 a 3, nod y cwrs hwn yw magu hyder athrawon ac addysgwyr, cyflwyno dull gweithredu ffres a diddorol i ddefnyddio casgliadau, celfyddydau lleol, diwylliant a threftadaeth fel ysbrydoliaeth i greu gwaith celf newydd trwy gerddoriaeth, rap, y gair llafar a bîtbocsio.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Share with friends

Date and Time

Location

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

High St

Caerleon

NP18 1DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved