Free

Raymond and Beverly Sackler Public Lecture: Professor Anne Lingford-Hughes...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hadyn Ellis Medical Research Facility

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

We are delighted to announce that Professor Anne Lingford-Hughes, will be delivering our annual Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecture in Neuroscience, established in honour of Professor Sir Keith Peters.

All drugs of abuse alter brain function, but how do they do this, what makes someone vulnerable to addiction and are any changes enduring? This lecture will describe how brain imaging has enabled us to investigate the impact of different drugs of abuse on the brain and how this knowledge helps us develop better prevention and treatment strategies.

Professor Anne Lingford-Hughes leads the Centre for Psychiatry and Addiction Biology at Imperial College London. She is also a Consultant Psychiatrist with a particular interest in pharmacological treatments of alcohol problems and other substance addictions at Central North West London NHS Foundation Trust. Her research has focused on using neuroimaging and neuropharmacological challenges to characterize the neurobiology of addiction. The aim of her research programme is to better understand neurobiology underpinning these disorders to improve treatment.


Programme

5:00 pm- Registration and drinks reception

6:00 pm- Lecture begins

7:00 pm- Close

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Please note that car parking at the Hadyn Ellis Building is limited. Disabled parking is available to the side of the building (opposite the Optometry building).

The nearest train station is Cathays (~5 minute walk) and the nearest pay and display on-street parking is on Senghenydd Road or Park Place.

How can I contact the organiser with any questions?

If you have any queries about this event please contact Araya-LarrainC@cardiff.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

No you do not need to bring your printed ticket, we will have digital registration available.Darlith Gyhoeddus Sackler: Yr Athro Anne Lingford-Hughes ‘Yr ymennydd yn gaeth – a yw'n wahanol?

Rydym wrth ein boddau’n cyhoeddi y bydd yr Athro Anne Lingford-Hughes yn traddodi Darlith Nodedig Raymond a Beverly Sackler ar Niwrowyddoniaeth, a sefydlwyd i anrhydeddu’r Athro Syr Keith Peters.

Yr Athro Anne Lingford-Hughes sy’n arwain Canolfan Bioleg Seiciatreg a Chaethiwed Coleg Imperial Llundain. Mae hefyd yn Seiciatrydd Ymgynghorol ac yn ymddiddori’n benodol mewn triniaethau ffarmacolegol ar gyfer problemau ag alcohol a dibyniaeth ar sylweddau eraill yn Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG yng Nghanol Gogledd Orllewin Llundain. Mae ei hymchwil wedi canolbwyntio ar ddefnyddio niwroddelweddu a heriau niwroffarmacolegol i nodweddu niwrofioleg caethiwed. Nod ei rhaglen ymchwil yw deall y niwrofioleg sy’n sail i’r anhwylderau hyn yn well, er mwyn gwella’r triniaethau.


Y Rhaglen

5:00 pm - Cofrestru a derbyniad diodydd

6:00 pm - Dechrau’r ddarlith

7:00 pm- Diwedd

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw fy opsiynau o ran trafnidiaeth/parcio ar gyfer teithio i'r digwyddiad ac yn ôl?

Noder bod y mannau parcio i geir ger Adeilad Hadyn Ellis yn brin. Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael wrth ochr yr adeilad (gyferbyn â’r adeilad Optometreg).

Cathays yw’r orsaf drenau agosaf (pum munud ar droed) ac mae'r lleoedd parcio talu-ac-arddangos agosaf ar Ffordd Senghennydd neu Blas y Parc.

Sut gallaf gysylltu â’r trefnydd i ofyn cwestiynau iddo/i?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch ag Araya-LarrainC@caerdydd.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Hadyn Ellis Medical Research Facility

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved