Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reichel Hall

Safle Ffriddoedd Site

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Please scroll down for English)

Cynhadledd RCE Cymru yn y gogledd

Ar Fedi’r 6ed yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor bydd cyfle i bobl y gogledd glywed mwy am RCE Cymru ac yn cael gwahoddiad i ddod at ei gilydd i greu cylchoedd o ddiddordeb perthnasol yn lleol.

Bwriad yr RCE yw rhoi cyhoeddusrwydd i bethau sy’n digwydd yn barod a dod a rhoi cyfle i bobl greu grŵpiau o gwmpas pynciau newydd os dymunant ac i roi llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol i’r grŵpiau hynny.

Dyma’r cylchoedd diddordeb sy’n bodoli’n barod:

 • Yr economi gylchol
 • Prifysgolion a Cholegau Iach
 • Adfywio
 • Addysgu a Dysgu
 • Mae cyfathrebu yn thema drawsbynciol

Mae cylchoedd eraill ar y gweill:

 • Addysgu ar gyfer system fwyd well
 • Prescripsiynu Cymdeithasol
 • Iaith a Diwylliant
 • Seinfyrddau ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae sgôp ar gyfer dod â grwpiau ynni cymunedol i’r gorlan a bwlch anferth o ran arloesi a mentergarwch os oes diddordeb gan unrhyw un.

Mae’r rheolau’n syml.

Rydym yma i helpu nid bod yn y ffordd, cydweithio nid cystadlu, cynnwys nid eithrio ac yn bwysicach na dim gwneud gwaith bob dydd pawb yn haws nid creu mwy o waith.

...................................................................................................................................................................

RCE Cymru’s conference in the north

On 6th September in Neuadd Reichel, Bangor University people from the north will be introduced to RCE Cymru and invited to join forces to create circles of interest with a local flavour.

RCE Cymru’s aim is to provide publicity to existing groups and encourage people to create new groups of interest around new topics, if they so wish and to give those groups a Welsh and international platform.

These circles of interest are already being formed:

 • The circular economy
 • Healthy Universities and Colleges
 • Regeneration
 • Teaching and Learning
 • Communication is a cross-cutting theme.

Other circles are brewing:

 • Education for a better food system
 • Social Prescribing
 • Language and Culture
 • Sounding boards for the Public Service Boards

There is scope for community energy groups to join if they so wish and there’s gaping hole labelled ‘innovation and enterprise’ if anyone is interested.

The rules of engagement are as follows:

We are here to help not hinder, to collaborate not compete, to involve not exclude and more importantly to enhance the day job not create more work.

RCE Cymru logo

Share with friends

Date and Time

Location

Reichel Hall

Safle Ffriddoedd Site

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved