Recruiting Disabled Talent
Free
Recruiting Disabled Talent

Recruiting Disabled Talent

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Pierhead Building

National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF10 4BZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description
Remploy Cymru invite you to

Recruiting Disabled Talent - Working together to make Wales “Disability Confident”

Sponsored by Nick Ramsay AM

An event to mark the Annual United Nations International Day of Persons with Disabilities.

To coincide with our celebration of the UN International Day for Persons with disabilities, this event will showcase best practice of businesses across Wales who will share why being a Disability Confident employer makes real business sense.

A Disability Confident Employer Information Fair will be held for attendees to learn more about the support available to businesses from disability experts and government and why recruiting disabled talent makes good business sense.

Less than 45% of disabled people of working age in Wales are in employment, showing that there is much more that we can do to achieve equality in employment.

Please join Remploy Cymru, Jobcentre Plus, national charities and partners, and employers from across Wales to celebrate this important day, and to support our campaign to make Wales more Disability Confident.

If you have any accessibility requirements please contact communications@remploy.co.uk.


Remploy Cymru yn eich gwahodd i

Recriwtio Talent Anabl - Gweithio gyda’n gilydd i wneud Cymru’n “Hyderus o ran Anabledd”

Noddwyd trwy garedigrwydd Nick Ramsay AC

Digwyddiad Blynyddol i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Bobl ag Anableddau

I gyd-fynd gyda’n dathliad o Ddiwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Personau ag anableddau, bydd y digwyddiad hwn yn arddangos arfer gorau o fusnesau ar draws Cymru a fydd yn rhannu pam mae bod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd yn gwneud synnwyr busnes go iawn.

Bydd Ffair Wybodaeth Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd yn cael ei chynnal i fynychwyr i ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i fusnesau gan arbenigwyr anabledd a llywodraeth a pham mae recriwtio talent anabl yn gwneud synnwyr busnes da.

Mae llai na 45% o bobl anabl o oedran gweithio yng Nghymru mewn cyflogaeth,sy’n dangos bod llawer mwy y gallwn ei wneud i gyflawni cydraddoldeb mewn cyflogaeth.

Bydd yn bleser os byddwch yn ymuno â Remploy Cymru, Canolfan Byd Gwaith, elusennau cenedlaethol a phartneriaid, a chyflogwyr o bob rhan o Gymru i ddathlu y diwrnod pwysig hwn, ac i gefnogi ein hymgyrch i wneud Cymru’n fwy Hyderus o ran Anabledd.Share with friends

Date and Time

Location

The Pierhead Building

National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF10 4BZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved