Free

Refresh your Film Club/Gloywi’ch Clwb Ffilm (Swansea)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cinema & Co.

West Glamorgan House

17 Castle St

Swansea

SA1 1JF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

If you already have a film club but haven’t really managed to get it off the ground or are looking for new ideas then this session is for you!

Through this interactive session participants will develop a better understanding of the support available from Into Film including how to programme films, what activities to run, how to review, what resources are available and other training opportunities.

Participants will hear from Timm Dadds, deputy head teacher at Cwmrhydyceirw Primary School, who has recently started a film club which links to curriculum outcomes.

Sample resources, including recommended film lists will be available.

The training will finish at 5.30pm and there will be a secret screening of a feature film until 7pm– which is optional to attend.

Refreshments and nibbles will be provided.

For more information on film clubs visit https://www.intofilm.org/clubs

If you have any questions please contact Sareta Puri on sareta.puri@intofilm.org or 0330 313 7805.

Os ydych eisoes gyda clwb ffilm, ond angen fwy o gymorth neu’n chwilio am syniadau newydd, yna dyma'r sesiwn i chi!

Drwy’r sesiwn ryngweithiol hon, bydd y mynychwyr yn datblygu dealltwriaeth gwell o'r cymorth sydd ar gael gan Into Film gan gynnwys sut i raglenni ffilmiau, pa weithgareddau i'w rhedeg, sut i adolygu, cyfleoedd hyfforddiant a pha adnoddau sydd ar sydd ar gael.

Bydd y mynychwyr yn clywed gan Timm Dadds, dirprwy bennaeth yn Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw, sydd yn ddiweddar wedi dechrau clwb ffilm sy'n cysylltiedig â gofynion cwricwlaidd.

Bydd enghraifftiau o adnoddau gan gynnwys rhestrau ffilm addas ar gael.

Mi fydd yr hyfforddiant yn gorffen am 5:30yh a bydd dangosiad cudd o ffilm ddiweddar hyd at 7:00yh – does dim rhaid i chi fynychu hwn.

Bydd lluniaeth a bwyd bys a bawd yn cael ei ddarparu.

I gael mwy o wybodaeth am glybiau ffilm ewch i https://www.intofilm.org/clubs

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Sareta Puri ar sareta.puri@intofilm.org neu 0330 313 7805.

Share with friends

Date and Time

Location

Cinema & Co.

West Glamorgan House

17 Castle St

Swansea

SA1 1JF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved