Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This one hour workshop will introduce you to a number of strategies that can help you relax. Learning to relax and maintain a calm attitude towards the challenges of everyday living is a core self-management skill, and will increase your ability to handle workload demands, and positively manage working relationships in the future.

There will also be a chance to practice some of these strategies during the workshop.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Bydd y gweithdy un awr hwn yn eich cyflwyno i nifer o strategaethau i'ch helpu i ymlacio. Mae dysgu sut i ymlacio a pheidio â chynhyrfu wrth wynebu heriau bywyd pob dydd yn sgil hunan-reolaeth pwysig, a bydd yn cynyddu eich gallu i ymdopi â'ch llwyth gwaith a rheoli perthnasoedd gwaith mewn modd cadarnhaol yn y dyfodol.

Bydd cyfle hefyd i ymarfer rhai o'r strategaethau hyn yn ystod y gweithdy.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved