Free

Researching Jewish History in the Cynon Valley

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Glamorgan Archives events programme / Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

About this Event

Researching Jewish History in the Cynon Valley by the Jewish History Association of South Wales

The Jewish History Association of South Wales (JHASW) was established in November 2017 with the aim to uncover, document, preserve, and share the tangible and intangible cultural heritage of the Jewish communities of south Wales.

One of the projects undertaken was a partnership with the museums in Rhondda Cynon Taf. This talk will focus on the discoveries and research undertaken in the Cynon Valley Museum and within the local community. The aim is to explain, not only what we found but how we found it.

Join us on the 22nd of April to find out how small items in the Cynon Valley Museum’s collection led to the rediscovery of many Jewish families who lived and prospered for many years in the Cynon Valley.

Supported by the National Lottery Heritage Fund

**********

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW) yn Nhachwedd 2017 gyda’r nod o ddatgelu, cofnodi, cadw a rhannu treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol ac anniriaethol cymunedau Iddewig de Cymru.

Gweithiodd y Gymdeithas ar brosiect mewn partneriaeth ac Amgueddfeydd Rhondda Cynon Taf. Bydd y sgwrs yma yn canolbwyntio ar y darganfyddiadau a’r ymchwil yn Amgueddfa Cwm Cynon ac o fewn y gymuned leol. Y nod yw esbonio nid yn unig y wybodaeth daeth i’r golwg ond sut ddaethpwyd o hyd i’r wybodaeth yna.

Ymunwch a ni ar 22ain Ebrill i ddysgu sut arweiniodd eitemau bach o fewn casgliad Amgueddfa Cwm Cynon at ailddarganfod nifer o deuluoedd Iddewig bu’n byw ac yn ffynnu yng Ngwm Cynon dros sawl flwyddyn.

Cefnogwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved