£35

Responding to Planning Applications & Maximising your Influence/Ymateb i Ge...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwersyllt Community Resource Centre

Second Avenue

Gwersyllt

LL11 4ED

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A focused training session on planning applications. Introducing tools and knowledge to guide councils in how to respond to applications, ensuring comments have effect and are appropriate for their area.

This training session runs for 2.5 hours, with a 15 minute break. It is fully interactive with opportunities for questions and answers throughout.

The training session will provide:

 • A brief overview of planning
 • Insight into the planning application process, application decisions and the officer’s report
 • Information of the importance of making links with LDP policies
 • A look at material considerations – what they are and why they matter?
 • Guidance on how to improve your responses on planning applications
 • Advice on how to find the relevant information you need to improve your responses

Sesiwn hyfforddi yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Cyflwyno offer a gwybodaeth er mwyn tywys cynghorau trwy sut i ymateb i geisiadau, a sicrhau bod eu sylwadau yn effeithiol a phriodol ar gyfer eu hardal.

Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn para am 2.5 awr gyda saib o 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i holi ac ateb trwy gydol yr amser.

Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

 • Trosolwg byr ar gynllunio
 • Mewnwelediad i’r broses cais cynllunio, penderfyniadau ar geisiadau ac adroddiad y swyddog
 • Gwybodaeth ar bwysigrwydd gwneud cysylltiadau â pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)
 • Golwg ar ystyriaethau perthnasol – beth ydyn nhw a pham maent o bwys?
 • Canllawiau ar sut i wella eich ymatebion i geisiadau cynllunio
Share with friends

Date and Time

Location

Gwersyllt Community Resource Centre

Second Avenue

Gwersyllt

LL11 4ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved