£0 – £30

Responding to Planning Applications Online Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
An interactive session on planning applications. Introducing tools and knowledge to guide councils in how to respond to applications.

About this Event

** Please note, this training will be delivered in the medium of English

The training session will provide:

 • A brief overview of planning
 • Insight into the planning application process, application decisions and the officer’s report
 • Information of the importance of making links with LDP policies
 • A look at material considerations – what they are and why they matter?
 • Guidance on how to improve your responses on planning applications
 • Advice on how to find the relevant information you need to improve your responses

You will be sent a link on how to join 7 days before the event.

Sesiwn hyfforddi yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Cyflwyno offer a gwybodaeth er mwyn tywys cynghorau trwy sut i ymateb i geisiadau, a sicrhau bod eu sylwadau yn effeithiol a phriodol ar gyfer eu hardal.

Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

 • Trosolwg byr ar gynllunio
 • Mewnwelediad i’r broses cais cynllunio, penderfyniadau ar geisiadau ac adroddiad y swyddog
 • Gwybodaeth ar bwysigrwydd gwneud cysylltiadau â pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)
 • Golwg ar ystyriaethau perthnasol – beth ydyn nhw a pham maent o bwys?
 • Canllawiau ar sut i wella eich ymatebion i geisiadau cynllunio

Anfonir dolen atoch ar sut i ymuno 7 diwrnod cyn y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved