Retail Employers Focus Group

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Careers Wales Office

Heol Nantyreos

Cross Hands

Carmarthenshire, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Pwrpas y grŵp ffocws yw edrych ar ganfyddiadau pobl o'r sectorau adwerthu, gofal, twristiaeth a chanolfannau galw, ac edrych ar sut y gellir gwneud swyddi'r sectorau hyn yn fwy atyniadol i'r rheiny sy'n chwilio am waith. Mae'r arolwg yn gofyn am farn, adborth a gofynion sgiliau cyflogwyr y sectorau a nodir uchod, a bydd y data a gesglir yn cael ei ddadansoddi a'i ddefnyddio i gyflwyno sesiynau canfyddiadau mewn ysgolion, ynghyd â phrosiectau cyflogadwyedd a chynlluniau eraill sy'n gysylltiedig â chyflogaeth a chadw staff.


The purpose of the focus group is to look at perceptions of retail, care, contact centre and tourism sectors, and to look at how those roles can be made more attractive to those seeking employment. Opinions, feedback and skills requirements are being sought from employers in the above mentioned sectors and data collected will be analysed and used to deliver perceptions sessions within schools, employability projects and other employment related schemes and centres, to assist with recruitment and retention.

Share with friends
Date and Time
Location

Careers Wales Office

Heol Nantyreos

Cross Hands

Carmarthenshire, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved