Sold Out

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol. (Carfan A) - grwp cyfrwng C...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

LLWYBR DYSGU CYMORTHYDDION DYSGU


Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadolMae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers o leiaf dwy flynedd, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:CARFAN A:

Diwrnod 1: 25/01/18. 9.00 - 3.30. Glasdir, Llanrwst. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 21/03/18. 9.00 - 3.30. Glasdir, Llanrwst. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)


CARFAN B:

Diwrnod 1: 06/02/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Beaufort Park, Wyddgrug. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 16/03/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Beaufort Park, Wyddgrug. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu calu@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or hlta@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved