Free

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol. (Carfan B) - grwp cyfrwng C...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

LLWYBR DYSGU CYMORTHYDDION DYSGU


Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol



Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers o leiaf dwy flynedd, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:



CARFAN A:

Diwrnod 1: 25/01/18. 9.00 - 3.30. Glasdir, Llanrwst. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 21/03/18. 9.00 - 3.30. Glasdir, Llanrwst. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)


CARFAN B:

Diwrnod 1: 06/02/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Beaufort Park, Wyddgrug. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 16/03/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Beaufort Park, Wyddgrug. (grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg)



Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu calu@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or hlta@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved