Free

Rhaglen Derbyn Pori Drwy Stori – Beth sydd yn fy mharsel? Cyflwyniad byr.

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer unigolion sy'n newydd i raglen Derbyn Pori Drwy Stori neu'r rhai a hoffai gwrs gloywi.

About this Event

Ar gyfer y sesiwn hon, bydd angen eich bocs o adnoddau arnoch (a ddylai fod wedi cyrraedd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Mawrth 1af).

Sesiwn fer 20 munud o hyd fydd hon, yn ymdrin â:

1. Hanfodion beth sydd yn y parsel tymor y gwanwyn Pori Drwy Stori Derbyn

2. Sut i ddefnyddio pob eitem

3. Enghreifftiau o arfer dda.


		Rhaglen Derbyn Pori Drwy Stori –  Beth sydd yn fy mharsel? Cyflwyniad byr. image

Nod y rhaglen Derbyn yw cefnogi:

• Cysylltiadau positif rhwng y cartref a’r ysgol / y cartref a’r lleoliad.

• Rhieni a gofalwyr i fod yn bartneriaid gweithredol yn yr hyn y mae eu plant yn ei ddysgu

• Datblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd,

• Y meysydd dysgu canlynol yn y Cyfnod Sylfaen: iaith, llenyddiaeth a sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a llesiant, ac amrywiaeth ddiwylliannol.

Am fwy o wybodaeth: https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/poridrwystori

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved