Free

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (Carfan A) - grwp cyfrwng Cymr...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Oriel Country Hotel & Spa

Upper Denbigh Road

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

LLWYBR DYSGU CYMORTHYDDION DYSGU


RHAGLEN SEFYDLU I GYMORTHYDDION DYSGU NEWYDD

(NODER FOD Y RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION NEWYDD ERS MEDI 2016)

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu eleni i gymorthyddion dysgu newydd.
Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.


CARFAN A:

Diwrnod 1: 16/01/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Oriel House, Llanelwy. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 14/03/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Oriel House, Llanelwy. (Grwp Cymraeg a Saesneg)


CARFAN B:

Diwrnod 1: 17/01/18. 9.00 - 3.30. Ty Menai, Parc Menai, Bangor. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 07/03/18. 9.00 - 3.30. Ty Menai, Parc Menai, Bangor. (Grwp Cymraeg a Saesneg)


CARFAN C:

Diwrnod 1: 31/01/18. 9.00 - 3.30. Prifysgol Glyndwr, Wrecsam. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 09/03/18. 9.00 - 3.30. Prifysgol Glyndwr, Wrecsam. (Grwp Cymraeg a Saesneg)Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu calu@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or hlta@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

The Oriel Country Hotel & Spa

Upper Denbigh Road

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved