Free

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (Carfan C) - grwp cyfrwng Cymr...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre (Auditorium 1)

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

LLWYBR DYSGU CYMORTHYDDION DYSGU


RHAGLEN SEFYDLU I GYMORTHYDDION DYSGU NEWYDD

(NODER FOD Y RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION NEWYDD ERS MEDI 2016)

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu eleni i gymorthyddion dysgu newydd.
Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.


CARFAN A:

Diwrnod 1: 16/01/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Oriel House, Llanelwy. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 14/03/18. 9.00 - 3.30. Gwesty Oriel House, Llanelwy. (Grwp Cymraeg a Saesneg)


CARFAN B:

Diwrnod 1: 17/01/18. 9.00 - 3.30. Ty Menai, Parc Menai, Bangor. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 07/03/18. 9.00 - 3.30. Ty Menai, Parc Menai, Bangor. (Grwp Cymraeg a Saesneg)


CARFAN C:

Diwrnod 1: 31/01/18. 9.00 - 3.30. Prifysgol Glyndwr, Wrecsam. (Grwp Cymraeg a Saesneg)

Diwrnod 2: 09/03/18. 9.00 - 3.30. Prifysgol Glyndwr, Wrecsam. (Grwp Cymraeg a Saesneg)Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu calu@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or hlta@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre (Auditorium 1)

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved