Free

Rhagoriaeth trwy Sgiliau - Canllaw i Brentisiaethau a chyllid ar gyfer BBaC...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cambria Business School - Coleg Cambria Northop

Holywell Road

Northop

CH7 6AA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoffai Cambria ar gyfer Busnes a’r Ffederasiwn Busnesau Bach eich gwahodd i ddigwyddiad i ddod i wybod am fuddion a chwalu’r chwedlau ynghylch Prentisiaethau a hyfforddiant. Byddwn yn gallu cynnig cyngor i chi ynglŷn â chyfleoedd cyllid ar gyfer BBaCh yn benodol, a sut y fedrwn ni eich helpu chi wella sgiliau eich gweithlu a’ch cynllun llwyddo presennol.

Bydd BBaCh lleol sydd wedi elwa ar hyfforddi a recriwtio prentisiaid wrth law i rannu eu profiadau, ynghyd â thîm Cambria ar gyfer Busnes a Natwest.

Cynhelir y digwyddiad yn Ysgol Fusnes Cambria newydd ar safle Llaneurgain Coleg Cambria, 7 Chwefror, rhwng 8.00am a 9.30am gyda chofrestru/ brecwast am 7.30am.

Share with friends

Date and Time

Location

Cambria Business School - Coleg Cambria Northop

Holywell Road

Northop

CH7 6AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved