Free

Rheoli Ymddygiad yn Bositif/Positive Behaviour Management - 22,29.3.18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sydd angen darganfod ffyrdd mwy positif o reoli ymddygiad plant yn gymdeithasol ac anghymdeithasol.

Cynnwys y Cwrs

 • Trosolwg byr ar seicoleg yn gyffredinol

 • Trosolwg byr ar seicoleg ymddygiadol

 • Edrych ar yr “8 offeryn rheolaeth allweddol” o reolaeth ymddygiad yn cynnwys cymuned ddisgrifiadol, canmoliaeth,cyfarwyddiadau da a gwobrwyo

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifio dau brif ddull y gellir dysgu ymddygiad i blant

 • Disgrifio o leiaf tri dull y gellir annog ymddygiad da

 • Disgrifio o leiaf un dull y gellir rheoli ac atal ymddygiad annerbyniol

This course is aimed at those who wish to acquire more positive ways of managing children’s behaviour both prosocial and antisocial.

Course Content:

 • A very brief overview of general psychology

 • A very brief overview of behavioural psychology

 • A look at the “8 key management tools” of behaviour management including descriptive community, praise, good instructions and rewards

By the end of the course, participants will be able to:

 • Describe the two main ways in which children learn behaviour

 • Describe at least three ways in which good behaviour can be encouraged

 • Describe at least one way in which unacceptable behaviour can be discouraged or controlled


Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved