Rholio Allan yr Hydref / Rolling Out Autumn

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Rholio Allan yr Hydref gyda'r Artist Lorna Bates /Rolling Out Autumn with Artist Lorna Bates

About this event

2 - 4pm ddydd Iau 28ain Hydref

Gan ddefnyddio paent, rholeri a stensiliau byddwn yn archwilio technegau gwneud patrymau syml i wneud campwaith ar thema lliwiau'r hydref! Nid oes angen gallu lluniadu, ond gwisgwch hen ddillad gan y gallai fynd yn flêr!

£3 y plentyn.

Rhaid archebu o flaen llaw.Nifer gyfyngedig o leoedd am ddim ar gael i blant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim.E-bostiwch: typawb@wrexham.gov.uk

///

2 – 4pm on Thursday 28th October

Using paint, rollers and stencils we will explore simple pattern making techniques to make an autumn colours themed masterpiece! No drawing ability needed, but please wear old clothes as it may get messy!

£3 per child. Booking essential.

Limited number of free places available for children in receipt of free school meals.

Please email: typawb@wrexham.gov.uk

Share with friends

Date and time

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser Tŷ Pawb

Organiser of Rholio Allan yr Hydref / Rolling Out Autumn

Save This Event

Event Saved