Free

Rhwydwaith Arfer Da GDD - Ymgysylltu â Rhieni a’r Gymuned/PDG Good Practice...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Dwyfor

Llanelli

SA14 9HD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Rhwydwaith Arfer Da GDD - Ymgysylltu â Rhieni a’r Gymuned

Ar 28 Mawrth 2019, byddwn yn cynnal ein 'Rhwydwaith Arfer Da GDD' cyntaf gyda ffocws ar Ymgysylltu â'r Rhieni a'r Gymuned. Bydd chwe ysgol yn arddangos eu gwaith ac yn rhannu eu profiadau a'u syniadau da ar gyfer ymgysylltu â rhieni a’r gymuned.

Cynhelir y cyfarfod rhwydwaith cyntaf hwn yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Llanelli o 4-6yh ac mae'n addas i unrhyw aelod o staff ysgol sydd â diddordeb neu gyfrifoldeb am wariant GDD a gwella ymgysylltiad â rhieni neu'r gymuned. Bydd cyflwyniadau gan ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Dylan Williams, Ymgynghorydd Strategol ERW ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion Dylan.williams@erw.org.ukPDG Good Practice Network – Parental and Community Engagement

On the 28th March 2019 we’ll be hosting our first ‘PDG Good Practice Network’ with a focus on Parental and Community Engagement. Six schools will be showcasing their work and sharing their experiences and ideas for good parental and community engagement.

This first network meeting will be held in Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Llanelli from 4-6pm and is suitable for any school staff member with an interest or responsibility for PDG spend and improving engagement with parents or the community. There will be presentations from both Primary and Secondary schools.

For more information please contact Dylan Williams, ERW Strategic Advisor for the Pupil Development Grant Dylan.williams@erw.org.uk


Date and Time

Location

Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Dwyfor

Llanelli

SA14 9HD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved