Rhwydwaith Llesiant a Gwirfoddoli Trydydd Sector Gwynedd 26/3/2019 Gwynedd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LL49 9PP

View Map

Event description

Description

Estynnir croeso cynnes i chi neu gynrychiolydd o'ch mudiad i gyfarfod nesaf Rhwydwaith Llesiant a Gwirfoddoli Y Trydydd Sector Gwynedd 26/3/2019!

Dyma’n fras beth fydd y cyfarfod:

  • Diweddariadau - yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd ariannol, gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf ayb - Sioned Larsen a Carwyn Humphreys Mantell Gwynedd
  • Blaenoriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chydweithio efo’r Trydydd Sector – Sally Baxter - Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Strategaeth Iechyd
  • Grwpiau Trafod - cyfle i drafod a chodi materion penodol
  • Cydweithredu i Ofalu/Taliadau Uniongyrchol ayb – Kelly Jones - Cynghorydd Datblygu, Canolfan Cydweithredol Cymru
  • Rhwydweithio a rhannu gwybodaeth

Bydd te/ coffi yn cael ei ddarparu. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A warm invitation to you or a representative from your organisation to attend the next Gwynedd Third Sector Wellbeing and Volunteering Network meeting on 26/3/2019

The session will include:

  • Brief Updates – including information on funding opportunities and latest developments etc. - Sioned Larsen & Carwyn Humphreys Mantell Gwynedd
  • Priorities of Betsi Cadwaladr University Health Board and collaboration with Third Sector organisations – Sally Baxter Assistant Director – Health Strategy
  • Discussion Groups - an opportunity to raise issues
  • Care to Co-operate/Direct Payments etc. – Kelly Jones, Development Adviser, Wales Co-operative Centre
  • Networking and information sharing

Tea/Coffee will be provided. We shall look forward to seeing you!

Share with friends

Date and Time

Location

LL49 9PP

View Map

Save This Event

Event Saved