Free

Rhwydwaith Mawr Gogledd Cymru/ The Big North Wales Network

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

THE BIG NORTH WALES NETWORK EVENT

As the first event in Conwy Business Week 2019, we are delighted that, in collaboration with The Powerhouse Network this evening network event brings together leading networks and social media specialists from across the region.

This event and the business week will start with canapes and drinks before we hear from Andrew Bowden, Chief Executive of Cartrefi Conwy, sponsors of the Business Week and Conwy Business Awards. Andrew will formally open the week and evening.

Keynote speech will follow from David Evans, Managing Director of Dylan’s Restaurant, David will impart his story of success in business with Dylan’s and what is next on the horizon.

Following on will be a time to make new contacts, meet new people, seek ways of collaborating and increase your personal business profile within the North Wales Business community and beyond.DIGWYDDIAD RHWYDWAITH MAWR GOGLEDD CYMRU

Fel y digwyddiad cyntaf yn Wythnos Fusnes Conwy 2019, rydym wrth ein bodd, ar y cyd â The Powerhouse Network, bod y digwyddiad hwn gyda'r nos yn dod â rhwydweithiau blaenllaw ac arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol o bob rhan o'r rhanbarth ynghyd.

Bydd y digwyddiad hwn a'r wythnos fusnes yn dechrau gyda chanapau a diodydd cyn i ni glywed gan Andrew Bowden, Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, noddwyr yr Wythnos Fusnes a Gwobrau Busnes Conwy. Bydd Andrew yn agor yr wythnos a'r nos yn ffurfiol.

Bydd y brif araith yn dilyn gan David Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr Bwyty Dylan, David yn rhoi ei hanes o lwyddiant mewn busnes gyda Dylan a beth sydd nesaf ar y gorwel.

Yn dilyn ymlaen bydd amser i wneud cysylltiadau newydd, cyfarfod â phobl newydd, chwilio am ffyrdd o gydweithio a chynyddu eich proffil busnes personol yng nghymuned Busnes Gogledd Cymru a thu hwnt.Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved