Free

Rhwydwaith Trydydd Sector Gwynedd Third Sector Network Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LL49 9PP

Clwb Peldroed PORTHMADOG Football Club

Porthmadog

LL49 9PP

United Kingdom

View Map

Event description
RHWYDWAITH LLESIANT A GWIRFODDOLI Y TRYDYDD SECTOR GWYNEDD GWYNEDD THIRD SECTOR WELL-BEING & VOLUNTEERING NETWORK EVENT

About this Event

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi, neu gynrychiolydd o’ch mudiad i fynychu’r Digwyddiad Rhwydwaith yma. Dyma’n fras beth fydd cynnwys y bore:

 Diweddariadau - yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd ariannol, gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf ayb - Sioned Larsen, Carwyn Humphreys ac Eleri Lloyd - Mantell Gwynedd

 Timau Adnoddau Cymunedol – Cyngor Gwynedd

 Panel Dinasyddion Gogledd Cymru – Emma Pugh

 Gwefan Gwirfoddoli Cymru (Recriwtio Gwirfoddolwyr) – Carwyn Humphreys – Mantell Gwynedd

 Rhwydweithio a rhannu gwybodaeth

We would like to extend an invitation to you or a representative to this Network Event . The event will include the following:

 Brief Updates – including information on funding opportunities and latest developments etc. - Sioned Larsen, Carwyn Humphreys & Eleri Lloyd - Mantell Gwynedd

 Community Resource Teams – Gwynedd Council

 Citizens Panel – Emma Pugh

 Volunteering Wales Website – (Recruting Volunteers) - Carwyn Humphreys, Mantell Gwynedd

 Networking and information sharing

Share with friends

Date and Time

Location

LL49 9PP

Clwb Peldroed PORTHMADOG Football Club

Porthmadog

LL49 9PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved