Free

Multiple Dates

Rhwydweithio Menywod mewn Busnes | Women in Business Networking

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event
Location

Location

Online event

Event description
COVID-19 a'ch busnes - Rhwydweithio Menywod mewn Busnes | COVID-19 and your business - Virtual Women in Business Networking

About this event

COVID-19 a'ch busnes - Rhwydweithio Menywod mewn Busnes . Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN.

COVID-19 and your business - Virtual Women in Business Networking sessions. This event is delivered ONLINE.

(Scroll down for English)

---------------------------------------------------------------------------------

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau Bore Coffi, Menywod Mewn Busnes, mi fydd Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cynnal sesiynau dydd a nôs o rwydweithio ar-lein i gefnogi menywod â diddordeb mewn busnes, a gydag awydd i lwyddo, sy’n dymuno dod o hyd i gymuned fusnes cefnogol.

Bydd y cyfarfodydd anffurfiol yma yn darparu cyfle i archwilio rhai o’r materion sy’n wynebu menywod a busnesau yn yr amgylchedd busnes presennol gydag COVID-19, ac i ddatblygu rhwydwaith cymorth o entrepreneuriaid o’r un anian.

Mae’r sesiwn hon yn agored i fenywod a dynion a fyddai’n hoffi ymuno â ni am goffi a sgwrs.

Dewch i ymuno â’r drafodaeth, rhwydweithio ac i helpu ein gilydd trwy'r amseroedd heriol yma.

Mi fydd Emily Wood o Banc Datblygu Cymru yn ymuno gyda ni ar y 7fed o Ebrill a mi fydd Kayleigh Parry o banc Barclays gyda ni ar y 15ed (sesiwn nos).

Unwaith rydych wedi bwcio eich tocyn, mi fydd linc yn cael ei anfon allan i chi 2 awr cyn y sesiwn ddechrau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sesiwn nesaf.

---------------------------------------------------------------------------------

Following on from the success of our Women in Business Coffee Mornings, Focus Carmarthen Enterprise Hub will be hosting virtual networking sessions (both morning and evening sessions) to support women with an interest in business and a drive to succeed who are looking to find a supportive business community, especially with the current business environment with the COVID-19 situation.

These informal get togethers will provide the opportunity to explore some of the issues women and businesses face during these challenging times and begin to develop a support network of like-minded entrepreneurs.

This session is open to men and women that would like to join us for an informal chat and opportunity to meet new people and make new connections.

Come and join us for a chat, networking and an opportunity to help and support each other through these challenging times.

Just pick which session you'd like to join when selecting your ticket.

We'll be joined by Emily Wood from the Development Bank of Wales on the 7th April and by Kayleigh Parry from Barclays Bank on the 15th (evening session).

Once you've booked on to your selected session, a link will be sent out to join the session 2 hours prior to the event.

We look forward to seeing you at our next session.


		Rhwydweithio Menywod mewn Busnes | Women in Business Networking image

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Save This Event

Event Saved