RhyP a synhwyryddion / IoT and Remote Sensors

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

DescriptionCYMRAEG

Mae'r digwyddiad hwn wedi ei anelu at y rhai a hoffai ddysgu sut i prototeipio synwyryddion newydd a sut i ddiwygio dyfeisiau LoRaWAN oddi ar y silff. Bydd cyflwyniad i LoRaWAN ac i wahanol elfennau sy'n ffurfio rhan o ddatrysiadau IoT LoRaWAN.

Bydd y digwyddiad yn dangos yn fanwl yr ystod o elfennau sydd ar gael i adeiladu dyfeisiau synhwyryddion LoRaWAN. Byddwn hefyd yn edrych ar y gwahanol ffurf y gellir eu haddasu er mwyn adeiladu datrysiadau dibynadwy ac effeithiol.


Bydd gweithdy 90 munud lle gallwn ddefnyddio rhai dyfeisiau Arduino gyda throsglwyddyddion LoRa, cysylltu â rhwydwaith, paru rhai synwyryddion a botymau, ac anfon data synwyryddion i'r we.ENGLISH


This event will be aimed at those who would like to learn how to prototype new and novel sensors and how to add sensing capability to off-the-shelf LoRaWAN devices. There will be an introduction to LoRaWAN and to the various elements that make up a LoRaWAN IoT solution.

The event will illustrate in detail the range of compnents available to build LoRaWAN-based sensor devices.

We will also look at the various paramaters that can be adjusted in order to build felxible and effcient solutions.

There will be a 90 minute workshop where we can use some Arduino devices with LoRa transmitters, connect to a network, couple up some sensors and buttons, and send remote sensors data over the air to a gateway and onto the Internet.

Share with friends

Date and Time

Location

Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved