Free

Rick Parry - O'r Gyfraith i'r Gynghrair - From Legal to the League

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Rick Parry O Earnst and Young i sefydlu'r brif gynghrair - From Earnst and Young to setting up the premier league.

About this Event

Scroll down for English

Bydd y sgwrs hon gan Rick Parry, a sefydlodd y brif gynghrair, yn fewnwelediad i arweinyddiaeth a chryfder wrth wneud penderfyniadau. Mae cynnydd gyrfa drawiadol Rick yn dangos penderfyniad a dyfalbarhad wrth sefydlu rhywbeth newydd. Bydd yn ymdrin â'i stori a'r agwedd sy'n ofynnol i roi syniadau ar waith.

Cafodd Rick ei recriwtio o'i yrfa fel uwch ymgynghorydd rheoli gyda'r cwmni blaenllaw yn y DU, Ernst & Young, i gynorthwyo i sefydlu'r Uwch Gynghrair newydd. Wedi'i phenodi'n Brif Weithredwr ym mis Chwefror 1992, ffurfiwyd y gystadleuaeth yn swyddogol saith diwrnod yn ddiweddarach gan y Gymdeithas Bêl-droed.

Fel Prif Weithredwr, fe oruchwyliodd Parry ddatblygiad yr Uwch Gynghrair yn un o'r cystadlaethau pêl-droed proffesiynol gorau yn y byd, gyda buddsoddiad mawr mewn stadia newydd, mwy o fynychon a mewnlifiad o sêr rhyngwladol mawr.

Yn ystod ei ddeuddeng mis diwethaf yn Lancaster Gate torrodd y fargen deledu fwyaf erioed yn hanes chwaraeon y DU, gyda BSkyB a’r BBC yn cynnig pecyn o fwy na £700m ar gyfer hawliau darlledu’r Uwch Gynghrair.

Gallwch ddarllen llawer mwy am yrfa Rick yma.

**************************************************************************************************

This talk by Rick Parry, who established the premier league, will be an insight into leadership and strength in decision-making. Rick's impressive career progress shows determination and perserverance in establishing something new. He'll cover his story and the attitude required to get ideas off the ground.

Rick was recruited from his career as a senior management consultant with leading UK firm Ernst & Young to assist in setting up the new Premier League. Appointed Chief Executive in February 1992, the competition was officially formalised just seven days later by The Football Association.

As Chief Executive, Parry oversaw the development of The Premier League into one of the top professional football competitions in the world, with major investment in new stadiums, increased attendances and an influx of major international stars.

During his last twelve months at Lancaster Gate he brokered the biggest ever television deal in the history of UK sport, with BSkyB and the BBC offering a package in excess of £700m for Premier League broadcasting rights.

You can read much more about Rick's career here.

_______________________________________________________________________________________

Mae'r Hwb Menter yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is part funded by European Regional Development Funding through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved