Sales Ended

Rise & Shine! CPD Surgery: Complete your CPD with us

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Waterloo Tea

The Hayes

Cardiff

CF10 1FH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

New venue announced! We'll be at the wonderful Waterloo Tea in Wyndham Arcade for this event! Book now for this essential chance to hear Rachel Moss, Chart.PR. MCIPR, Head of Communications at the Wales Audit Office speak on the value of CPD to you personally, and to your organisation. Breakfast included.

CPD Surgery: Complete your CPD with us

January’s Rise & Shine is a practical CPD session! For the first time, we’ll be offering a ‘CPD Surgery’ where you can come and get advice on completing your CPD evaluations, and submit them on the day. Whether you’ve previously hesitated to complete CPD, don’t know what it’s about at all, or just need that last bit of encouragement, there’ll be local PR/Communications professionals on hand to help you, who’ve found it’s helped their careers. Book now to reserve your place.

If you can, bring a laptop or tablet so you can get involved, and/or log your points at the event with us.

Breakfast will be served at 8.30 prompt. Coffee and networking beforehand, and during the session.

This event will be delivered in English.

Cyhoeddi lleoliad newydd! Fe fydd y digwyddiad yma nawr yn cael i gynnal yn ystafelloedd de Waterloo Tea yn Arcêd Wyndham yng nghanol y ddinas. Archebwch docyn nawr i gael y cyfle i glywed Rachel Moss, Chart.PR, MCIPR, Pennaeth Cyfathrebu Swyddfa Archwilio Cymru siarad am werth Datblygiad Personol Parhaus i chi yn bersonol, a hefyd i’ch sefydliad. Pris y tocyn yn cynnwys brecwast.

Meddygfa DPP: Cwblhewch eich DPP gyda ni

Bydd ein digwyddiad ‘Rise & Shine’ ym mis Ionawr yn cynnwys sesiwn ymarferol Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Am y tro cyntaf, byddwn yn cynnig ‘Meddygfa DPP’ lle gallwch gael cyngor ar gwblhau eich gwerthusiadau DPP a’u cyflwyno i'w gymeradwyo. P’un a ydych chi wedi gohirio gwneud DPP tan nawr, neu ddim yn deall pwrpas y peth, neu hyd yn oed jyst angen bach o anogaeth, bydd criw o arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus / Cyfathrebu sydd wedi gweld y manteision o DPP ar law i'ch helpu chi.

Os gallwch, dewch â’ch laptop neu dabled fel y gallwch gymryd rhan a chofnodi'ch pwyntiau yn y digwyddiad gyda ni.

Bydd brecwast yn cael ei darparu am 8.30. Bydd cyfle i gael coffi a rhwydweithio ymlaen llaw ac yn ystod y sesiwn.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.

This course carries
5 CIPR CPD points

Date and Time

Location

Waterloo Tea

The Hayes

Cardiff

CF10 1FH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved