£15 – £21

Rise & Shine! Nudge 101 – applying behavioural science to your campaigns

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bigmoose Coffee Co.

4-5 Frederick Street

Cardiff

CF10 2DB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Nudge 101 – applying behavioural science to your campaigns

Shayoni Lynn, head of communications for Cardiff University’s alumni relations, fundraising and strategic partnership programmes, specialises in strategic data-driven communications and behavioural science. In this session, she will explain how you can incorporate behavioural science (or 'nudge') techniques into your campaigns and reap the benefits of improved engagement, higher response rates to your calls to action, and overall be able to more effectively demonstrate return on investment.


***

Nudge 101 - cymhwyso gwyddoniaeth ymddygiad i'ch ymgyrchoedd

Mae Shayoni Lynn, rheolwr cyfathrebu ar gyfer cysylltiadau cyn-fyfyrwyr, rhaglenni codi arian a phartneriaethau strategol Prifysgol Caerdydd, yn arbenigo mewn cyfathrebu strategol wedi’i seilio ar ddata a gwyddoniaeth ymddygiad. Yn y sesiwn hon, bydd yn esbonio sut y gallwch ymgorffori technegau gwyddoniaeth ymddygiad (neu 'nudge') yn eich ymgyrchoedd a chael budd o well ymgysylltiad, cyfraddau ymateb uwch i'ch galwadau i weithredu, ac yn gyffredinol gallu dangos dychweliad ar fuddosddiad yn fwy effeithiol.

This event will be delivered in English.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.

This course carries
5 CIPR CPD points

Share with friends

Date and Time

Location

Bigmoose Coffee Co.

4-5 Frederick Street

Cardiff

CF10 2DB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved