Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

RNLI Porthdinllaen Family Fun Run 2019

RNLI

Saturday, 10 August 2019 at 10:30 (BST)

RNLI Porthdinllaen Family Fun Run 2019

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Adult 8 Aug 2019 £10.00 £0.00
Child (under 18's)
All children under10 must be accompanied by a parent, guardian or responsible adult.
8 Aug 2019 £5.00 £0.00

Share RNLI Porthdinllaen Family Fun Run 2019

Event Details

Eventbrite event description ~ Welsh Version

Y Digwyddiad-Ras   Hwyl Rnli Porthdinllaen

Beth yw’r digwyddiad

 

Ras hwyl 5K deuluol yw’r digwyddiad gyda’r elw'n mynd tuag at Fad Achub Porthdinllaen

 

 

Mae yna hefyd ddewis o ras 2k sy’n dilyn yr un llwybr

 

Bydd y ddwy ras hwyl yn cychwyn o Glwb Golff Nefyn a’r Cylch ac yn gorffenar y traeth o flaen Tafarn Tŷ Coch. Bydd medal i bob rhedwr, yn cael ei ddosbarthu yng Nghlwb Golff Nefyn a’r Cylch ar ddiwedd y digwyddiad.

 

Mae croeso i bawb - rhedwyr, cerddwyr, plant ifanc a cherddwyr â cwn.

 

Pris cystadlu

 

Oedolion-£10 O dan 18-£5

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dave Hursthouse drwy ebostio cnsc.rnli@gmail.com neu 07831232728, neu Owain Williams drwy ebostioOwain_williams@rnli.org.uk neu 01758720241

 

https://www.strava.com/routes/17243332

 

Dyddiad y digwyddiad?

Awst y 10fed 2019

 

Amser y Digwyddiad?

Cofrestru yng Nghlwb Golff Nefyn o 08:30 ymlaen   gyda’r ras yn dechrau am 10:30

 

Ble mae’r ras?

Bydd y ras yn cychwyn o flaen siop y Bad Achub ym maes parcio Clwb Golff   Nefyn a’r Cylch ac yn gorffen o flaen Tafarn Ty Coch ar draeth Porthdinllaen.

 

Faint mae’n gostio

Oedolion £10.00, plant £5.00

 

Sut allai gofrestru?

Gallwch gofrestru ar   lein neu ar y dydd. Er mwyn cofrestru ar lein ewch www.rnli.org/porthdinllaen-fun-run   a dilyn y dolennau ar y safle we.

 

Ble fyddaf yn cofrestru neu arwyddo i fewn?

Dyliai rhedwyr/cerddwyr arwyddo i fewn (hyd yn oed os ydynt wedi cofrestru ar lein yn barod) yng Nghlwb Golff Nefyn a’r Cylch rhwng 08:30 a 10:20 ar   ddiwrnod y digwyddiad. Mae arwyddo i mewn yn bwysig er mwyn i’r trefnwyr gael   gwybod pwy sydd yn bwriadu cymryd rhan yn y ras. Mae’n rhaid i bawb sydd yn   cymryd rhan arwyddo'i fewn er mwyn derbyn ei rif ras cyn cychwyn ag yna   arwyddo'i fewn eto ar ddiwedd y ras i dderbyn ei medal.

 

Cyrraedd y llinell gychwyn?

Bydd y ras yn dechrau o faes   parcio Clwb Golff Nefyn a’r Cylch, tu allan i siop y Bad Achub.

 

Pwy all gymryd rhan?

Gall unrhyw un gymryd rhan   ond bydd yn rhaid i unrhyw un o dan 10 oed gael eu hebrwng gan riant neu   warchodwr (dros 18 oed). Os ydych o dan 18 oed, fe fydd yn   rhaid cael caniatâd rhiant neu warchodwr er mwyn cymryd rhan (Bydd angen   llofnod ar y diwrnod)

 

Oes angen casglu arian ar   ben y ffi gofrestru?

Nid yw’n ofynol casglu arian   ar ben y ffi gofrestru ond byddai hyn yn help mawr i’r RNLI ac mae ffurflen   noddi ar gael i’r diben hyn. Gallai casglu dim ond £52 fod yn ddigon i brynu   pâr o welingtons i un o griw Bad Achub yr RNLI. Gallwch hefyd ddefnyddio   tudalen “Just Giving” www.justgiving.com/rnli neu   gyflwyno’r arian a godwyd yn Siop Bad Achub Porthdinllaen.

 

Gai ddod a’r ci?

Mae hawl dod a chŵn ar denyn   byr.

 

Fydd yna le i storio fy mag?

Nid oes lle i storio bagiau ond   mae’r maesydd parcio yn agos at ddechrau’r ras.

 

Ydy’r ras yn cal eu amseru?

Na

 

A fydd gwobr am guro’r ras?

Mae pob rhedwr/cerddwr yn   enillydd yn ein llygaid ni. Bydd medal i pawb sydd yn gorffen y ras. Bydd y   medalau yn cael ei gyflwyno Yng Nghlwb Golf Nefyn a’r Cylch.

 

Beth ddyliwn wisgo?

Mae’n bwysig gwisgo dillad   rhedeg addas yn enwedig eisgidiau addas er mwyn rhedeg ar draws y traeth a   lonydd tarmac.

Mae gwisgo gwisg ffansi yn   ddewisiol a bydd gwobr i’r wisg ffansi orau.

 

Oes lle parcio?

Mae o llefydd parcio ar gael   am pris gostyngedig o £4 yn y Clwb Golff ac os bydd y maes parcio hwn yn llai   mae maes parcio talu ac arddangos Yr   Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael hefyd sydd a digon o le.

 

A fydd lluniaeth ar gael?

Bydd dŵr ar gael i bob   rhedwr ar ddiwedd y ras a bydd y Clwb Golff ar agor gyda bwydlen lawn o 07:30   ymlaen.

 

Cysylltu am fwy o wybodaeth?

Dave Hursthouse, cnsc_rnli@gmail.com   07831232728

Owain Williams, owain_williams@rnli.org.uk 01758   720241, 07807454095


 

 

Eventbrite event description ~ English Version

Event Details ~   RNLI Porthdinllaen Family Fun Run

 

What is the Event?

The event is a 5km (3.2 miles) fun run or walk in aid of RNLI Porthdinllaen.

There is also a 2km option following the same route.

Both routes start at Nefyn & District Golf Club and finish at the same place at the Ty Coch pub on Porthdinllaen beach.

Everyone is welcome – runners, walkers, toddlers, dog walkers.

Tickets are £10 Adults, Under 18 = £5

For more information, please contact Dave Hursthouse via email cnsc.rnli@gmail.com or 07831 232728; or Owain Williams via Owain_williams@rnli.org.uk or call the station number 01758 720241.

 

Route overview ~ https://www.strava.com/routes/17243332
   

Date of Event?

10th August 2019

Time of Event?

Registration/check in is at Nefyn and District Golf Club from 8.30am with the run starting at 10:30am

 

Where is the Run/Walk?

The Run/Walk starts at the Lifeboat shop near next to Nefyn Golf   Club at 10:30. The run finishes at the Ty Coch pub on Porthdinllaen beach

 

What is the cost to enter?

Adults £10.00, children £5.00

 

How do I register?

You can register online or offline.   To register online please go to www.rnli.org/Porthdinllaen-Fun-Run   and follow the links to a secure site.

 

Can I register on the day?

Yes,   you can register at Nefyn and District Golf Course on the day from 08:30 to   10:15, but we hope the majority of people will register before the day to   speed things up so that everyone gets to the start line on time.

 

Where will registration/check in take   place?

Race entrants should first check in (even if they have already   registered) at Nefyn and District Golf Club from 8:30 to 10:15 on the day of   the event.
 
How do I get to the start line?

The run will start from Nefyn Golf Club car park, outside the RNLI   shop

 

Is there a minimum or maximum age?

There is no minimum or maximum age to take part. Anyone 10 years and under must be   accompanied by a parent or Guardian (18yrs or over). If you are under   18years, we will need confirmation from a Parent or Guardian to take part   (signature required on the day).

 

Do I need to raise sponsorship on top of   entry fee?

Sponsorship is optional, but it would benefit the RNLI greatly if   sponsorship could be obtained and sponsorship forms are available for this   purpose on and off line. Just £52 could raise the amount needed for 1 pair of   lifeboat crew yellow wellies! You can set up an online Just Giving page at https://www.justgiving.com/rnli or   can pay in the money you raise at the Porthdinllaen Lifeboat shop. A   sponsorship form provided as an attached once entered.

 

Can I bring my dog?

Well behaved dogs on short leads are permitted.

 

Will there be somewhere to store my bags?

There is no provision for bag storage.

 

Is the race timed?

No

 

Is there a prize for winning?

All entrants are winners in our   eyes! Everyone gets a medal!

What   should I wear?

Please ensure that appropriate walking/running attire is worn,   especially appropriate footwear for running across the beach and trails.

 

Is it Fancy Dress?

Fancy Dress is optional, with a prize for the best fancy dress!

 

Is there parking?

There is discounted (£4) car parking at the Golf Club or if that is   full ample car parking at the National Trust car park on Lon Golf. Please be   aware that parking fees apply

 

Will refreshments be available?

There will water for finishers at the finish line, and the Golf Club   will be open with a full menu available from 07:30 onwards.

 

Who   are the main contacts?

Dave Hursthouse, cnsc_rnli@gmail.com   ~ 07831 232728;

Owain Williams, owain_Williams@rnli.org.uk   ~ Station number 01758 720241


Do you have questions about RNLI Porthdinllaen Family Fun Run 2019? Contact RNLI

Save This Event

Event Saved

When & Where


Porthdinllaen Lifeboat Shop
Lifeboat Station
Golf Road
LL53 6DG Morfa Nefyn
United Kingdom

Saturday, 10 August 2019 at 10:30 (BST)


  Add to my calendar

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.