Free

Rôl Unigolyn Cyfrifol Systemau i fesur a monitor ansawdd / Responsible Indi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yst Enlli , Uned Datblygu Gweithlu,

Y Ganolfan Ddysgu, Adeilad Hen Lys y Goron

Stryd y Jêl

Caernarfon

LL55 1SH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd y sesiynau’n cynnwys:

Ymweliadau

Digonolrwydd adnoddau

Ansawdd adolygiadau gofal

Datganiadau Blynyddol

Rhannu ymarfer da

The sessions will include:

Visits

Adequacy of resources

Quality of care reviews

Annual returns

Sharing of good practice

Share with friends

Date and Time

Location

Yst Enlli , Uned Datblygu Gweithlu,

Y Ganolfan Ddysgu, Adeilad Hen Lys y Goron

Stryd y Jêl

Caernarfon

LL55 1SH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved