Rol van het Gas en Gasnet in de Toekomst van de Duurzame Energievoorziening...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for DNV GL's event! We look forward to seeing you among us.

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Hampshire Hotel - Plaza Groningen

300 Laan Corpus Den Hoorn

9728 JT Groningen

Netherlands

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for DNV GL's event! We look forward to seeing you among us.
Event description

Description


Symposium

Rol van het Gas en Gasnet in de Toekomst van de Duurzame Energievoorziening in Nederland

Mogen wij u uitnodigen voor een uitdaging! Een uitdaging waar u zelf deel van uitmaakt. U en ik zijn zo gewend aan “ons” gas en “ons” gasnet, want aardgas is er al sinds ongeveer 1963 en voor die tijd was er stadsgas. We weten niet beter of er is gas, het verwarmt ons en we zitten eigenlijk nooit zonder.

Maar iedereen weet dat gas een fossiele brandstof is en daar willen we toch juist van af? Zal dat echt gaan gebeuren en zo ja, hoe? Gaan we over op “all electric”, op “duurzame warmtedistributie”, een mix hiervan, of is er straks voldoende groen en duurzaam gas? Hoe zit het dan met opslag in de verschillende scenario’s? Wat moet of mag het kosten? En wat gebeurt er met ons gassysteem? Is er überhaupt nog ruimte voor aanleg van nieuwe gasnetten? En hoe gaan onze omringende landen hier eigenlijk mee om? Op 26 mei aanstaande willen wij samen met u proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Programma

9.00 uur: Inloop met koffie en thee

9.20 uur: Opening door de dagvoorzitter- Ben Oudman, Country Manager van DNV GL Oil & Gas in Nederland

9.30 uur: Patrick Cnubben, Team Manager Bio Energy & Gas, Energy Valley – Hoe kijkt Energy Valley aan tegen de rol van gas in Nederland in de toekomst

9.45 uur: Ton van Wingerden, DNV GL: ”Setting the Scene – visie op de toekomstige rol van het gas en het gasnet in Nederland”

10.15 uur: Ewald Breunesse, Manager Energy Transitions, Shell Nederland: “Shell’s New Lens Scenarios” - De scenario’s “Mountains” en “Oceans” laten de mondiale ontwikkeling van het energiegebruik door verschillende lenzen zien. Ook zal vanuit deze scenario’s worden gekeken naar de EU en Nederlandse situatie

10.45 uur: Koffie- en theepauze

11.05 uur: Han Feenstra, Senior Beleidsmedewerker, Directie Energiemarkt & Innovatie binnen DG Energie, Telecom en Mededinging, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De heer Feenstra zal vanuit het oogpunt van het Ministerie de toekomstige rol van gas en het gasnet in Nederland nader belichten. Hoe zien we de gasmarkt voor ons, welke uitdagingen liggen er, hoe kunnen we gas uit de gebouwde omgeving uitfaseren?

11.35 uur: Michiel van Dam en Sybe bij de Leij, Asset Management, Enexis: “Toekomstvisie van netbeheerder Enexis op de ontwikkeling en verduurzaming van gas in hun energiedistributiesystemen”

12.05 uur: Scotia Gas Networks en DNV GL (UK): “Innovation Project Real-time Networks – Optimisation of gas network design and operation using:
- Modern and novel flow and gas quality sensors installed in the network
- Real-time data logging and communications with a data cloud solution
- Innovative real-time demand models and network modelling”

12.35 uur: Lunch

13.40 uur: Morten Jordt Duedahl, Business Development Manager, DBDH: Danish Board of District Heating, “The Danish solution: District Heating - How Denmark has managed it successfully; technically, financially and regulatory”

14.10 uur: Huibert Baud, Strategie Manager, Liander: De heer Baud zal nader ingaan op de visie van netbeheerder Liander op de toekomstige rol van gas in de voorzieningsgebieden van Liander

14.40 uur: Pauze

14.55 uur: Albert van den Noort, Team Manager Smart Energy, DNV GL Energy: “Een slim energiesysteem met een rol voor gas, warmte en elektriciteit”

15.25 uur: Piet Nienhuis, Advisor, Gasunie, Gas Transport Services: “Gas Infrastructure as an Energy Battery and Flexibility Tool”

15.45 uur: Paneldiscussie

16.15 uur: Afsluiting en borrel

U kunt deze boeiende dag natuurlijk niet aan u voorbij laten gaan. Het aantal plaatsen is gelimiteerd en de registraties zullen op volgorde van binnenkomst verwerkt worden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dave Oesterholt, dave.oesterholt@dnvgl.com, Tel. 050-7009898


Date and time

Location

Hampshire Hotel - Plaza Groningen

300 Laan Corpus Den Hoorn

9728 JT Groningen

Netherlands

View Map

Organiser DNV GL, mede mogelijk gemaakt door Energy Valley

Organiser of Rol van het Gas en Gasnet in de Toekomst van de Duurzame Energievoorziening in Nederland

De drijfveer van DNV GL is het waarborgen van leven, eigendommen en het milieu. Vanuit deze doelstelling helpt DNV GL organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren. DNV GL is 's werelds grootste classificatiemaatschappij voor schepen en offshore-installaties. Het bedrijf speelt tevens een toonaangevende rol als technisch adviseur voor de olie- en gassector en als inhoudelijk expert voor bedrijven in de energiewaardeketen. DNV GL is bovendien een van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd.

 

Stichting Energy Valley stimuleert duurzame energie-innovaties om nieuwe bedrijvigheid naar de Energy Valley regio te halen en banen te creëren. De Energy Valley regio bestaat uit de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en de kop van Noord-Holland. De nadruk ligt niet zozeer op zoveel mogelijk duurzame energie en besparing, maar op de ontwikkeling en toepassing van (markt)innovaties voor duurzaam gas en slimme energiesystemen. Dit biedt goede kansen voor de regio, waarbij economische groei en verduurzaming hand in hand kunnen gaan.

  

            

 

              

    

           

 

        

Save This Event

Event Saved