Romilly Park Play Rangers ||  Ceidwaid Chwarae Parc Romili

Romilly Park Play Rangers || Ceidwaid Chwarae Parc Romili

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Romilly Park

Romilly Park Road

Barry

CF62 6RN

United Kingdom

View map

Join in the fun with Play Rangers || Ymuno yn yr hwyl gyda Cheidwaid Chwarae

About this event

Our open access Play Rangers sessions are run in parks and open spaces and are an opportunity for children to try new things, make friends and take part in a range of outdoor opportunities including den building, arts and crafts, and group games.

Ages 5+ (Under 5s must be accompanied by an adult)

Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored gan gynnwys adeiladu cuddfannau, celf a chrefft, a gemau grŵp.

5+ oed (Rhaid i oedolyn fod yng nghwmni plant dan 5 oed)

This provision is delivered by Vale Play Development Team and funded by Welsh Government as part of the Vale's Summer of Fun || Cyflwynir y ddarpariaeth hon gan Dîm Datblygu Chwarae’r Fro a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Haf o Hwyl y Fro

Romilly Park Play Rangers ||  Ceidwaid Chwarae Parc Romili image
Romilly Park Play Rangers ||  Ceidwaid Chwarae Parc Romili image

Share with friends